Inloggen Account aanvragen

Afzenderschap

Het afzenderschap van de Rijksoverheid bestaat uit 3 lagen: moeder, dochter en kleindochter. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen met andere partijen mogelijk. Het soort samenwerking bepaalt welk logo je gebruikt. 

Deelname organisaties

De ministerraad heeft bepaald welke (soort) organisaties wél en welke niet de rijkshuisstijl voeren. Bepalend is de ministeriële verantwoordelijkheid. "Alle organisaties die rechtstreeks onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen, maken deel uit van de Rijksoverheid en passen dus de rijkshuisstijl toe." Hieronder vallen alle kerndepartementen, inspecties, agentschappen, uitvoeringsorganisaties en advies- en medezeggenschapsorganen. De wetgevende macht (de Hoge Colleges van Staat) en de rechterlijke macht passen de rijkshuisstijl niet toe. We kennen in Nederland namelijk scheiding der machten.

Dochter:

Kleindochter

Geen Rijkshuisstijl

  • Stichtingen en verenigingen
  • Publiekrechtelijke ZBP's (opgericht voor 2012)
  • Kaderwet adviescolleges
  • Wetgevende macht en rechterlijke macht