Inloggen Account aanvragen

Aanvraag (klein)dochterstatus

De ministerraad heeft de afzenderstructuur van moeder, dochter en kleindochter vastgesteld. Wil een organisatie de dochter- of kleindochterstatus? Dan moet zij een aanvraag indienen bij de directeur DPC. DPC stelt een advies op, op basis van de bestaande richtlijnen en brengt dit uit aan de SG en de directeur communicatie van het betreffende departement.

Uitgangspunten naamgeving

Rijksbreed moeten logo’s en organisatienamen zo consequent mogelijk gebruikt worden. Nieuwe organisaties mogen geen afkorting in de naam hebben. De naam van het departement, agentschap of de dienst schrijf je dus altijd voluit. 

Houd bij het kiezen van een naam rekening met de volgende punten:

  • Ga uit van een beschrijvende naam, die duidelijk maakt wat de organisatie doet.
  • De naam moet passen in de stijl van de Rijksoverheid: kort, duidelijk, Nederlands.
  • Geen afkortingen.
  • Geen lokatieaanduidingen in de naam.

Dit zorgt ervoor dat de Rijksoverheid als afzender toegankelijk en transparant is.

Nieuwe logo’s aanvragen

Zodra de nieuwe naam bekend is, kun je een logoset aanvragen bij centraal rijkshuisstijlbeheer. Zij laten de logo’s centraal aanmaken. Opmaak, versiebeheer en bestandsbenamingen zijn daardoor consequent.

Eén logoset bestaat uit verschillende varianten van het logo. De set bestaat uit de bestandsformaten die nodig zijn voor de verschillende toepassingen. Als er meerdere taalvarianten nodig zijn, dan vertaalt het vertaalbureau (AVT) van het ministerie van Buitenlandse Zaken deze. Ook dat is voor een zo consequent mogelijke benadering.

Als 'bewijsdocument' is er een verklaring van de secretaris-generaal (SG) nodig. Zodat zeker is dat er geen discussie meer is over de naam en status van de nieuwe organisatie.