Inloggen Account aanvragen

Afzenderschap in colofon

In het colofon staat welke organisatie eigenaar (en dus afzender) is van een publicatie. Dat is meestal de organisatie die de intellectuele eigendomsrechten heeft over de publicatie. Waaronder het auteursrecht.

Auteursrecht

De meest voorkomende situaties:

 1. Meerdere makers

  Hebben meerdere organisaties een gemeenschappelijke publicatie tot stand gebracht? Dan zijn er meer makers met auteursrechtelijke aanspraken (coauteurs). Het auteursrecht is dan van de makers gezamenlijk. Je kunt vooraf vastleggen dat het (exploitaitie)recht ook afzonderlijk kan worden gebruikt. Is het mogelijk het recht afzonderlijk uit te oefenenen? Dan behoudt iedere maker zijn afzonderlijke auteursrecht. Voorbeeld: een ministerie maakt samen met een aantal andere partijen (overheid en/of niet-overheid) een folder of boek. Alle partijen die co-auteur zijn, staan in het colofon. Eventueel met de naam van de opdrachtgevende rijksoverheidorganisatie.
 2. (Tijdelijk) dienstverband bij de Rijksoverheid

  Gaat het om publicaties van personen met een (tijdelijk) dienstverband bij de Rijksoverheid? Dan zijn de intellectuele eigendomsrechten van de werkgever (dus de Rijksoverheid). Voorbeeld: een of meerdere rijksambtenaren van dezelfde rijksoverheidsorganisatie schrijven een folder of brochure. In het colofon staan niet de ambtenaren als auteur, maar de rijksoverheidorganisatie waarbij zij in dienst zijn.
 3. Overeenkomst met de Rijksoverheid

  Is de publicatie gemaakt door iemand met een (dienstverlenings)overeenkomst met de Rijksoverheid? Dan zijn de intellectuele eigendomsrechten van de Rijksoverheid. Dat geldt meteen vanaf het moment van ontstaan. De Algemene Rijksvoorwaarden  voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI) moeten dan wel gelden. In deze ARVODI is standaard een bepaling opgenomen rondom intellectueel eigendom. Voorbeeld: een extern bureau maakt een publicatie in opdracht van een ministerie. Is de ARVODI van toepassing? Dan heeft het bureau geen eigendomsrechten. De rijksoverheidsorganisatie is de enige rechthebbende van de publicatie. Je hoeft de naam van het bureau niet in het colofon te noemen.

Copyright

In landen aangesloten bij de Berner Conventie geldt dat er geen formaliteiten nodig zijn voor auteursrecht. Zodra iemand een werk maakt, rust daar automatisch auteursrecht op. Om te benadrukken dat een werk auteursrechtelijk beschermd is, kun je het copyrightteken gebruiken. Je moet hierbij 3 zaken vermelden:

 • het copyrightteken ©;
 • het jaartal van eerste publicatie;
 • de naam van de rechthebbende perso(o)n(en) of organisatie(s); in publicaties van de Rijksoverheid doe je dit niet.