Inloggen Account aanvragen

Inhoud colofon

In een colofon staat hoe een uitgave tot stand is gekomen. Het moet in ieder geval duidelijk zijn waar je met vragen terecht kunt.

Onderdelen colofon

Vermeld in ieder geval:

  • naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave. Vermeld in ieder geval de naam die ook in het woordmerk staat;
  • postadres en/of website van de organisatie;
  • publicatiedatum (maand en jaartal).

Het is niet altijd nodig om het colofon letterlijk 'colofon' te noemen. Bijvoorbeeld als je alleen de organisatienaam, contactgegevens en de publicatiedatum noemt. Je kunt de tekst in dat geval beginnen met 'Dit is een uitgave van'.

Eventueel breid je het colofon uit met:

  • meer contactgegevens, zoals een algemeen telefoonnummer of e-mailadres;
  • codering, zoals een publicatienummer;
  • oplage;
  • (on)gewijzigde herdruk en datum;
  • naam fotograaf of illustrator (i.v.m. intellectuele eigendomsrechten);
  • informatie over aansprakelijkheid, verschijningsfrequentie, abonnementen, certificering, projectinformatie en samenwerkingsverbanden.

Leveranciers in colofon

Soms staan leveranciers in het colofon van een publicatie genoemd. De regels over leveranciers vermelden vind je onder afzenderschap in colofon.

Plaats colofon

Het colofon staat bij voorkeur op de laatste pagina van een publicatie. Kies je voor de minimale variant van het colofon? Dan is de achterzijde van het omslag de meest logische plek. In dat geval zet je het colofon onder op het omslag (links of rechts).

Vorm colofon

Het colofon staat los van andere informatie. Zorg dus voor onderscheid in vorm, kleur of typografie. Je hoeft niet per sé een kleurvlak of lijnvlak er omheen te zetten. In een gekleurd vlak staat de tekst in witte of zwarte letters. Zorg voor voldoende contrast, zodat de tekst goed leesbaar is. In een wit vlak met een gekleurd kader heeft de tekst dezelfde kleur als het kader. Of het is zwart.

Staat het colofon op een pagina met andere informatie? Dan is het vlak of kader van het colofon altijd net zo breed als één of meerdere tekstkolommen. Daarbij geldt de beperking dat het colofon geen ander tekstvlak of kleurvlak mag snijden. Het colofon bevat geen illustraties, maar kan wel logo’s van andere organisaties bevatten.

Lettertype colofon

Je kunt kiezen tussen de Rijksoverheid Serif of de Rijksoverheid Sans. Zet woordmerken bij voorkeur in de Rijksoverheid Serif, net als het woordmerk in het logo. Bij digitale uitingen kies je voor lettertype Verdana. Als de ruimte in het colofon het toelaat, gebruik je een halve witregel tussen de rijksoverheidwoordmerken. Bevat het colofon meer informatie bevat dan de minimale variant? Dan kun je het colofon het beste op de laatste pagina van het binnenwerk zetten. Wil je toch de informatie op de achterzijde te plaatsen? Laat het colofon dan maximaal een halve pagina beslaan.