Inloggen Account aanvragen

Samenwerken binnen de Rijksoverheid

Als organisatieonderdelen van de Rijksoverheid (tijdelijk) samenwerken aan een project of aan beleid. En je wilt ze ook samen als afzender op een communicatiemiddel hebben, gebruik dan alleen het beeldmerk (leeg lint). Op een andere plek op het communicatiemiddel vermeld je dan uitgeschreven de afzenders. Voor ieder middel is daarvoor een vaste plek. 

Afspraken over verschillende afzenders

Er is een aantal afspraken over de uitgeschreven vermelding van de verschillende afzenders:

  • Of alleen dochters zijn de afzender, óf alleen kleindochters. De afzender kan nooit een dochter en een kleindochter zijn. Ongeacht of ze van hetzelfde of van een ander departement zijn.
  • In geval van kleindochters, vermeld je altijd de complete naam. Dat is dus inclusief de dochternaam. Ook in geval van 2 kleindochters van dezelfde dochter.
  • Afzenders staan in alfabetische volgorde.

Afzender Rijksoverheid

De Rijksoverheid als afzender gebruik je alleen als het om voorlichting aan het algemeen publiek gaat. Dus ieder thema of regeling van de Rijksoverheid kan aan bod komen. En iedere burger in Nederland kan de doelgroep zijn. Bijvoorbeeld bij de communicatie van Werken voor Nederland en Centrum Publieksparticipatie. Daarnaast is Rijksoverheid de afzender als het om communicatie voor alle rijksambtenaren gaat. Zoals op de salarisstrook.

Gaat het om een samenwerking tussen 3 of meer rijksoverheidsorganisaties op een middel van een externe partij? Dan gebruik je het partnerlogo van de Rijksoverheid. Dit is om te voorkomen dat er onnodig veel logo’s van rijksoverheidsorganisaties op komen te staan.