Inloggen Account aanvragen

Samenwerken buiten de Rijksoverheid

Naast samenwerkingen binnen de Rijksoverheid werken we ook samen met externe partijen. Dit zijn alle partijen die niet bij de Rijksoverheid horen en dus ook niet de rijkshuisstijl toepassen. Andere overheden vallen dus ook onder 'externe partijen'. 

Opties samenwerking externe partner

Als je samenwerkt met een externe partner, zijn er 3 opties:

  1. rijkshuisstijl
  2. huisstijl externe partner
  3. nieuwe stijl

1. Rijkshuisstijl

Je kiest voor de rijkshuisstijl als jouw organisatie de initiator is. En als jouw organisatie verantwoordelijk is voor het beleid of de financiën. Voor ieder middel is er een vaste plek voor de samenwerkingspartner(s).

Werkt jouw organisatie zowel met andere rijksoverheidsorganisaties als met externe partners samen? Dan maak je gebruik van alleen het beeldmerk (leeg lint). Op een andere plek op het communicatiemiddel vermeld je dan uitgeschreven de namen van de verschillende rijksoverheidsorganisaties  én plaats je het logo van de externe partner(s) erbij. Je kunt ook de externe partner(s) in tekst vermelden, afhankelijk van wat jullie onderling hebben afgesproken.

Voor de vermelding van alleen het beeldmerk en rijksoverheidsorganisaties gelden dezelfde afspraken als bij samenwerking binnen de Rijksoverheid. Doe dit altijd op alfabetische volgorde. En vermeld de rijksoverheidsorganisaties en de externe partners niet door elkaar.

2. Huisstijl externe partner

Je kiest voor de huisstijl van de organisatie met wie je samenwerkt als die organisatie de initiator is. Of als die organisatie verantwoordelijk is voor het beleid of voor de financiën. Soms gaat het om samenwerking met meerdere externe organisaties. De Rijksoverheid heeft een bescheiden rol en is in dat geval terughoudend zichtbaar.

In de huisstijl van een externe partner is meestal wel een vaste plek waar het logo kan komen. Hiervoor gebruik je het partnerlogo.

Gaat het om een samenwerking tussen 3 of meer rijksoverheidsorganisaties op een middel van een externe partij? Dan gebruik je het partnerlogo met het woordmerk van de Rijksoverheid. Dit is om te voorkomen dat er onnodig veel logo’s van rijksoverheidsorganisaties op komen te staan.

3. Nieuwe stijl

Werkt jouw organisatie op een volstrekt gelijkwaardige basis samen met een externe partner? Dan kun je een geheel nieuwe stijl toepassen.

Voor ieder communicatiemiddel moet dan een vaste plek gevonden worden waar de logo's gelijkwaardig naast elkaar kunnen staan. Je gebruikt hiervoor het logo dat beschikbaar is voor gebruik bij externe partijen. Als er meer dan 2 rijksoverheidsorganisaties meewerken, gebruik je het externe logo met afzender Rijksoverheid.

Partnerlogo

Er is een apart rijkslogo voor het gebruik van het logo buiten de rijkshuisstijl (dus bij optie 2 en 3). Dit logo noemen we het partnerlogo, omdat dit logo gebruikt wordt op communicatiemiddelen van een partner (huisstijl externe partner) of in combinatie met een partner (neutrale stijl). Dit logo mag je overal plaatsen, zolang het maar niet lijkt alsof de rijksoverheidsorganisatie de hoofdafzender is. Dus: zeker niet midden-boven en met gepaste bescheidenheid.

We willen geen 'lintjesregen'. Daarom staan er nooit meer dan 2 logo’s van rijksoverheidsorganisaties naast elkaar. Werken er meer dan 2 rijksoverheidsorganisaties mee? Dan gebruik je het partnerlogo met het woordmerk Rijksoverheid. Meestal kun je wel ergens anders op het middel vermelden om welke rijksoverheidsorganisaties het gaat.

Organisaties die de meer-ministerslijn gebruiken, kunnen kiezen tussen het partnerlogo óf het beeldmerk óf het partnerlogo woordmerk Rijksoverheid.

Uitzonderingen

Geen onderwerp dat zo onderhevig is aan discussies als die over afzenderschap. Leg bij twijfel daarom altijd je vraag voor aan de Rijksvoorlichtingsdienst.