Inloggen Account aanvragen

Uitzonderingen afzenderschap

Bij samenwerkingen in EU-verband gelden andere regels rond afzenderschap. Ook bij Holland Branding zijn de regels anders.

EU-logo

Rijksoverheidsorganisaties werken veelal in EU-verband. Bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten die de Europese Unie financiert. In zo’n geval moet je het EU-logo in communicatiemiddelen gebruiken. De EU geeft hiervoor richtlijnen af.

Is een rijksoverheidsorganisatie afzender? Dan krijgt de uiting de rijkshuisstijl vormgeving. Er zijn vaste plekken voor het EU-logo binnen de rijkshuisstijl. Zoals bij:

 • Brieven

  Het EU-logo is het enige andere logo dat in een rijksoverheidsbrief mag staan. Het EU-logo komt onderaan in het kenmerkenveld, na alle briefinformatie. Het gaat altijd om de zwarte lijntekening-versie. Erboven mag een toelichting staan in Verdana italic, corps 6,5. Eronder mag de naam van de EU-organisatie staan in Verdana regular, corps 6,5.
 • Websites en publicaties

  Op websites en in publicaties (brochures, folders etc.) is het colofon de aangewezen plek voor het EU-logo. Net zoals dat ook geldt voor logo’s van andere samenwerkingspartners.
 • Advertenties en formulieren

  Bij advertenties en formulieren kun je in het tekstvlak logo’s van derden of keurmerken plaatsen. Deze plek is ook geschikt voor het EU-logo.

NL-Logo en gebruik huisstijl

Voor de Rijksoverheid (d.w.z. de uitvoerende macht en alle dienstonderdelen die daaronder vallen, zoals de posten) geldt primair dat de rijkshuisstijl moet worden gebruikt. De NL huisstijl kan hierop een uitzondering zijn als het gaat om promotie van Nederland als land of promotie van een Nederlands publiek/privaat samenwerkingsverband en voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • De boodschap/activiteit is namens Nederland in brede zin (privaat/publieke vertegenwoordiging)
 • De doelgroep bestaat uit buitenlanders binnen en buiten onze landsgrenzen.
 • Activiteiten zijn in overeenstemming met het gedachtegoed uit de ‘Positioning Strategy of the Netherlands’ (uit april 2018 of aanpassing daarvan door de Stuurgroep Internationale Positionering van Nederland): Cocreating pioneering solutions to global challenges. Deze is op te vragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Activiteiten hebben daarom niet een uitsluitend commercieel oogmerk.
 • Activiteiten zijn niet strijdig met gevoelige politieke onderwerpen en ze vormen geen gevaar voor ministeriële verantwoordelijkheden.

Voor het voeren van de NL-huisstijl door andere partijen dan de Rijksoverheid is toestemming nodig van het bevoegd gezag (ministerie van BZ / RVO: NLbranding@rvo.nl). Meer informatie is te vinden op www.nlplatform.com/visual-identity, waar ook een toegang tot de toolkit kan worden aangevraagd.