Inloggen Account aanvragen

Uitzonderingen afzenderschap

Bij samenwerkingen in EU-verband gelden andere regels rond afzenderschap. Ook bij NL Branding zijn de regels anders.

EU-logo

Rijksoverheidsorganisaties werken veelal in EU-verband. Bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten die de Europese Unie financiert. In zo’n geval moet je het EU-logo in communicatiemiddelen gebruiken. De EU geeft hiervoor richtlijnen af.

Is een rijksoverheidsorganisatie afzender? Dan krijgt de uiting de rijkshuisstijl vormgeving. Er zijn vaste plekken voor het EU-logo binnen de rijkshuisstijl. Zoals bij:

 • Brieven

  Het EU-logo is het enige andere logo dat in een rijksoverheidsbrief mag staan. Het EU-logo komt onderaan in het kenmerkenveld, na alle briefinformatie. Het gaat altijd om de zwarte lijntekening-versie. Erboven mag een toelichting staan in Verdana italic, corps 6,5. Eronder mag de naam van de EU-organisatie staan in Verdana regular, corps 6,5.
 • Websites en publicaties

  Op websites en in publicaties (brochures, folders etc.) is het colofon de aangewezen plek voor het EU-logo. Net zoals dat ook geldt voor logo’s van andere samenwerkingspartners.
 • Advertenties en formulieren

  Bij advertenties en formulieren kun je in het tekstvlak logo’s van derden of keurmerken plaatsen. Deze plek is ook geschikt voor het EU-logo.

NL branding: logo en huisstijl

Voor de Rijksoverheid (d.w.z. de uitvoerende macht en alle dienstonderdelen die daaronder vallen, zoals de posten) geldt primair dat de rijkshuisstijl moet worden gebruikt.

De NL huisstijl kan hierop een uitzondering zijn, wanneer:

 • De boodschap/activiteit namens Nederland in brede zin is (privaat/publieke vertegenwoordiging): “Wij, Nederland,…”
 • De doelgroep internationaal is: binnen en buiten onze landsgrenzen
 • De boodschap/activiteit in overeenstemming met het gedachtegoed uit de ‘International Positioning Strategy of the Netherlands’ is: Solving global challenges together (op te vragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Activiteiten niet een uitsluitend commercieel oogmerk hebben
 • Activiteiten niet strijdig zijn met gevoelige politieke onderwerpen en geen gevaar voor ministeriële verantwoordelijkheden vormen.

Voor het voeren van de NL-huisstijl door andere partijen dan de Rijksoverheid is toestemming nodig van het bevoegd gezag (ministerie van BZ, via RVO/ Team NL Branding: Info@nlbranding.nl). Dit team staat een ieder bij met advies op inhoud en vorm. Meer informatie is te vinden op www.nlplatform.com/visual-identity, waar ook toegang tot de NL Toolkit kan worden aangevraagd.