Inloggen Account aanvragen

Specificaties logo

Afzender en boodschap moeten altijd in goede balans zijn. Het logo is dus niet overheersend.

Standaard formaat

Het standaard formaat (100% toepassing) gebruik je op A3 en A4 formaten. Het beeldmerk is dan 39 x 13 mm. Bij A5 en A6 formaten gebruik je 70% van het standaard formaat en bij A2 120%. Bij andere formaten moet de verhouding van de drager tot het logo altijd leiden tot een goede balans tussen de afzender en de boodschap. Op kleinere dragers verkleint het logo, maar de minimale grootte van het beeldmerk is 50% van het standaard formaat. Kleiner kan niet, omdat het rijkswapen dan onleesbaar wordt.Bij formaten groter dan A2 vergroot je het logo. Zie hiervoor de richtlijnen bij logogebruik beurzen en evenementen. 

Deze afbeelding toont de 2 verschillende varianten van het beeldmerk: met een verhouding van 1:3 en een verhouding van 1:2.
Lange en korte variant van het beeldmerk

Korte of lange variant

Je gebruikt het beeldmerk in een korte of lange variant. De voorkeurshoogte is 3 vierkanten hoog. Het logo heeft dan een verhouding van 1:3 (breedte:hoogte). De minimale hoogte van het logo is 2 vierkanten hoog. Het logo heeft dan een verhouding van 1:2. De lange variant gebruik je bij staande en vierkante communicatiemiddelen en een kort logo bij een liggend formaat.

Opbouw beeldmerk voor drukwerk

Het beeldmerk voor drukwerk is opgebouwd uit 4 vierkanten. Het bovenste vierkant is toegevoegd voor eventuele afloop. Dit vierkant wordt dus niet in beeld gebracht. Bij liggende middelen dan vervallen de bovenste twee vierkanten.

logo met aanduiding afloop en boundingbox
Drukwerk logo met afloop en boundingbox