Inloggen Account aanvragen

Online componenten

Naast de verplichte bouwstenen van de Rijkshuisstijl (logo, online kleuren en webfonts) zijn er nu ook visuele voorbeelden van online componenten. Deze zijn puur ter inspiratie en niet in beton gegoten omdat de context van een component tot andere vormkeuzes kan leiden.

Bij het ontwerpen van de online componenten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen. Deze zijn niet bij gebruikers getest op gebruikersvriendelijkheid want daarvoor is meer context nodig. Uiteindelijk zal in praktijk door onderzoek en gebruikerstesten moeten blijken hoe gebruikersvriendelijk een website, magazine of applicatie is.

Er zullen geen visuele voorbeelden meer worden toegevoegd aan dit lijstje. Voor de doorontwikkeling van de Rijkshuisstijl online wordt onderzocht of een componentenbibliotheek haalbaar en wenselijk is waar zowel visuele voorbeelden als frontend code kan worden gedeeld. Deze componenten kunnen makkelijker worden beheerd en aangepast wanneer uit gebruikerstesten blijkt dat dat nodig is.