Inloggen Account aanvragen

Beeld

In de rijkshuisstijl speelt beeld een grote rol. Juist om onnodige vormelementen te voorkomen. Gebruik beeld om vorm en inhoud aan elkaar te koppelen.

Uitgangspunten beeldgebruik

Algemeen

  • De uitgangspunten voor beeldgebruik gelden op de beeldbepalende onderdelen van een uiting. Denk aan beelden op een omslag of op een landingspagina.
  • De inhoud staat altijd centraal. Dus zorg ervoor dat beeld het doel van de boodschap ondersteunt, inhoudelijk aanvult of uitlegt.
  • Beelden van de Rijksoverheid bieden een realistische kijk op de Nederlandse samenleving. Voor fotografie (portret-, reportage- en illustratieve fotografie), AV producties, infographics en illustraties, hanteer je daarom de kenmerken geloofwaardigheid en herkenbaarheid.

Menselijke maat

De Rijksoverheid werkt voor de samenleving, in dienst van het gedeeld belang. Foto's, video's en animaties voor de Rijksoverheid bevatten daarom altijd een menselijke maat. In beeld betekent dit, dat de mens in zijn omgeving centraal staat. Breng daarom de mens letterlijk in beeld. Is dit niet mogelijk? Dan kan het ook indirect, door de invloed van de mens te laten zien.

Beeldmanipulatie

Wees bij fotografie en video terughoudend met beeldmanipulatie. Het gemanipuleerde beeld mag geen afbreuk doen aan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld zwartwitbeelden (uitgezonderd zwartwit-archiefbeelden) of overdreven bewerkte beelden (denk aan effecten, collages of vrijstaand beeld) zijn niet toegestaan.

De 4 beeldkenmerken

Krachtig

Laat duidelijk zien wat je wilt vertellen. Het beeld dient de bijbehorende communicatieboodschap te versterken. Daarnaast kan beeld ook zelfstandig communiceren. Denk niet in een enkel plaatje maar aan het geheel.

Helder

Een beeld vertelt een helder verhaal. Te veel en onnodige elementen laat je daarom achterwege. Is het daardoor niet haalbaar om de boodschap in 1 beeld te vangen? Dan is het effectiever je verhaal met meer beelden te ondersteunen.

Geloofwaardig

Beelden zijn realistisch en dus niet overduidelijk geënsceneerd. Breng mensen in beeld zoals ze echt zijn. Gebruik een normaal perspectief. Beelden zijn full colour.

Nederlands

Wanneer het onderwerp gaat over Nederland of zich afspeelt in Nederland, gebruik dan Nederlandse beelden. Houd rekening met de diversiteit van mensen binnen onze samenleving.

Laat voor onderwerpen die gaan over het buitenland of die zich in het buitenland afspelen, waar mogelijk, de Nederlandse inzet zien.

Mediatheek Rijksoverheid

De Mediatheek Rijksoverheid is de rijksbrede voorziening voor opslag, beheer en distributie van foto en video. In de Mediatheek is veel beeldmateriaal beschikbaar dat voldoet aan de beeldrichtlijnen van de rijkshuisstijl.