Inloggen Account aanvragen

Achtergrondartikel: Doorontwikkeling rijkshuisstijlfont

Rijkswaterstaat deed najaar 2012 het verzoek om de informatieborden langs de weg te mogen wijzigen. Een van de redenen voor de gewenste aanpassing is dat de voorgeschreven Rijksoverheid Sans onvoldoende leesbaar blijkt. We zijn in overleg met specialisten vanuit Rijkswaterstaat aan de slag gegaan met de letterontwerper van onze huisstijlfonts, Peter Verheul.

De leesbaarheid van de letter moest geoptimaliseerd om de grote afstand vanuit een rijdende auto te overbruggen en het effect van borden met een reflecterende achtergrond te compenseren. Dat stelt bijzondere eisen aan het letterontwerp.

Er is een ruimere spatiƫring toegepast voor een betere leesbaarheid op grote afstand. Daarnaast is de letterdikte aangepast om het effect van een reflecterende ondergrond te compenseren.

De Rijksoverheid Sans Sign Halo is goed leesbaar op grote afstand en compenseert het overstralingseffect van een lichtgekleurde, reflecterende ondergrond op zwarte letters door de letters extra dikte mee te geven. De Rijksoverheid Sans Sign Halo Inverted werkt tegenovergesteld: deze is goed leesbaar op grote afstand omdat de overstraling van lichtgekleurde letters op een donkere ondergrond door een ruime spatiƫring wordt tegengegaan.

Rijkshuisstijlfont
Rijkshuisstijlfont

Test

Een testversie van het font is toegepast op een aantal proefborden, die in opdracht van Centraal rijkshuisstijlbeheer zijn getest door experts bij Bureau Mijksenaar, een van de grote namen op het gebied van bewegwijzering. Op basis van testresultaten en advies, zijn de fonts afgerond en inmiddels beschikbaar voor weginformatieborden.

Verdere doorontwikkeling

In het kader van de verdergaande digitalisering, nemen we momenteel beide huisstijlfonts (de Sans en de Serif) onder de loep om deze te laten doorontwikkelen voor digitaal gebruik: optimalisatie voor betere schermleesbaarheid. Onze lettertypes zijn zo kenmerkend en eigen; voor uitingen van de Rijksoverheid, dat we de kansen willen benutten om deze ook voor digitale toepassingen geschikter te maken. Verwachting is dat we dit voorjaar de webfonts (werknaam) beschikbaar hebben.