Inloggen Account aanvragen

Projecticoon

Voor projecten binnen de Rijksoverheid kan gebruik gemaakt worden van een projecticoon. Met een projecticoon kan een project een onderscheidend visueel element meegegeven worden wat laat zien dat de uiting over het betreffende project gaat. Het projecticoon mag niet als logo gebruikt worden.

Wil je een projecticoon gebruiken? Stem dit dan voor aanvang af met je huisstijlcoördinator.

Voor het projecticoon gelden de volgende richtlijnen:

 • het projecticoon bestaat uit een woordmerk of een combinatie van een woord- en beeldmerk
 • het projecticoon is opgemaakt in de rijkshuisstijl:
 • het projecticoon is opgebouwd uit een beperkt aantal beeldelementen en gebruikt een beperkt aantal kleuren.
 • het projecticoon wordt altijd gevoerd in combinatie met het rijkslogo (lint). Dit betekent dat het projecticoon alleen gebruikt mag worden in of op uitingen die de rijkshuisstijl dragen.
 • projecticoon heeft altijd een ondergeschikte rol aan het rijkslogo en staat daarom op gepaste afstand van het rijkslogo en nooit op gelijke hoogte.
 • is er te weinig ruimte voor zowel een rijkslogo als een projecticoon op een uiting, dan kan het projecticoon niet gevoerd worden.
 • correspondentiemiddelen en email ondertekening zijn uitgesloten van het voeren van het projecticoon.
projecticoon voorbeeld
Projecticoon bestaande uit twee beeldelementen en een woordmerk
voorbeeld projecticoon
Projecticoon bestaande uit één beeldelement en een woordmerk

Wanneer mag een project een projecticoon voeren?

Een project:

 • is een in de tijd en middelen begrensde activiteit
 • is een activiteit buiten de gewone bedrijfsvoering om
 • heeft een projectplan
 • levert een afgerond projectresultaat op
 • is eenmalig
 • is geen proces
 • heeft een vooraf vastgesteld budget en planning

Een project heeft dus een begin en eind. Na het afsluiten van het project mag het projecticoon niet meer worden gebruikt.

Het projecticoon wordt alleen gebruikt voor projecten van Rijksoverheid. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt zoals projecten die gezamenlijk met externe partners gevoerd worden, voor het profileren van directies, afdelingen of DG’s of voor programma’s.

Verandert een project  in een samenwerking met een externe partner dan mag het projecticoon niet (meer) gebruikt worden.

Wat indien geen projecticoon gevoerd mag worden?

Indien een project geen projecticoon mag voeren dan biedt de rijkshuisstijl voldoende andere mogelijkheden om onderscheidend te communiceren. Denk aan het gebruik van bepaalde communicatiekleuren, beeldbepalende fotografie en het voeren van een specifieke typografie (rijkshuisstijl lettertype). Ook hierover kan je huisstijlcoördinator je adviseren.