Inloggen Account aanvragen

Printadvertenties

Printadvertenties kunnen grafisch of fotografisch zijn. Het formaat hangt af van de plek en het doel van de advertentie.

Vlakverdeling advertentie

Uitgangspunt bij de vlakverdeling is de verticale as. Dit is de grens voor kleur- en tekstvlakken. Het beeldmerk staat altijd bovenaan, precies in het midden van het vlak.

Vlakverdeling bij fotografische advertentie: het rijkslogo staat altijd bovenaan in het midden. Het tekstvlak kan links of rechts over de foto staan en kan in grootte verschillen, maar volgt altijd de standaard vlakverdeling van de rijkshuisstijl.
©Rijksoverheid
Vlakverdeling bij advertentie

Verhouding logo

Het logo is bescheiden op communicatiemiddelen met een boodschap, want de boodschap is leidend. Voor A-formaten is er een verhoudingssysteem voor logoplaatsing. Bepaal voor afwijkende formaten eerst de verhouding van het logo. Er moet een goede balans zijn tussen de afzender en boodschap. In toepassingen die je dichtbij leest (tot armlengte) gebruik je het logo op maximaal 100%. In advertenties gebruik je het logo tot minimaal 50%.

Een spread (advertentie van 2 pagina’s), heeft het logo altijd op de linker- of rechterpagina in het midden.

Een advertentie die verdeeld is over 2 pagina's (spread). De linkerpagina bevat een afbeelding van windmolens die doorloopt op de rechterpagina. De rechterpagina bestaat uit 2 verticale vlakken met op het rechtervlak tekst en in het midden van de scheidingslijn van de vlakken het rijkslogo.
©Rijksoverheid
Voorbeeld van een spread
De vlakverdeling van een spread (2 pagina's). Op een van de twee pagina's is het vlak opgesplitst in twee verticale delen met in het midden van die verdeellijn het rijkslogo.
©Rijksoverheid
Vlakverdeling bij spread

Advertentiekader

Iedere advertentie heeft een omlijning van 0,3 pt dik. Hierdoor komt de advertentie beter los van de achtergrond. Het kader heeft dezelfde kleur als het beeldmerk. Bij een zwart-wit advertentie is de omlijning dus zwart. Het kader van 0,3 pt staat in de werkbestanden voor advertenties. Let op dat bij formaataanpassingen de lijndikte 0,3 pt blijft.

Fotografische advertentie

Een fotografische advertentie heeft een verticale vlakverdeling. Het tekstvlak over de foto kan in lengte variëren. Een fotografische advertentie bestaat uit de volgende verplichte elementen:

 • Logo;
 • Kaderlijn;
 • Tekstvlak;
 • Fotografie;
 • Kop.

Optionele elementen zijn:

 • Subkop;
 • Tekst;
 • Pay-off;
 • Informatiekanaal.

De pay-off en het informatiekanaal plaats je aan de onderkant van het vlak. Links- of rechtslijnend en altijd in combinatie met elkaar.

Grafische advertentie

Bij een grafische advertentie werk je alleen met volvlakken. Voor de opmaak zijn de volgende elementen verplicht:

 • Logo;
 • Kaderlijn;
 • Kop.

Optinele elementen zijn:

 • Kleur;
 • Subkop;
 • Tekst (over 1 kolom of over 2 kolommen te plaatsen, afhankelijk van de hoeveelheid tekst);
 • Pay-off;
 • Informatiekanaal.

De pay-off en het informatiekanaal plaats je aan de onderkant van het vlak. Links- of rechtslijnend en altijd in combinatie met elkaar.

Cartografische advertentie

Een cartografische advertentie is een grafische advertentie met een kaart. Deze is links en rechts aflopend en kan op elke hoogte onder de kop of subkop staan. Verder gelden dezelfde regels als voor grafische advertenties.