Inloggen Account aanvragen

AV-middelen

Video’s, waaronder ‘live action’ en animaties, zijn binnen de Rijksoverheid inmiddels vaak ingezette middelen. Videoproducties eindigen altijd met een aftiteling inclusief het logo van de Rijksoverheid of een rijksonderdeel, zodat duidelijk is wie de afzender is. 

Beeldtaal AV producties

Voor AV producties is het van belang de beeldrichtlijnen te volgen. Basisrichtlijn is dat beeld vooral de echte wereld laat zien, het moet een geloofwaardig geheel zijn waar de rijksoverheid als gedegen persoonlijkheid neergezet wordt die integer en oprecht is. Daarbij hoort onder andere full colour, niet teveel details, onderwerp centraal, niet overduidelijk geënsceneerd. Onder beeld kun je hier meer over de uitgangspunten van beeldgebruik lezen.

Titelkaart

Wil je in een video titels gebruiken, of wil je teksten inzetten (zoals een stelling, citaat, conclusie of vraag aan de kijker)? Dan gebruik je daarvoor de vlakverdeling van de rijkshuisstijl.  Zie hiervoor de beschrijving onder het kopje aftiteling. De titelkaart hoeft niet geanimeerd te zijn, dit mag wel.

Voor het gebruik van een titelkaart binnen de rijkshuisstijl zijn er 2 variaties mogelijk: met foto en zonder foto. Op de titelkaart met foto staat de foto links en een kleurvlak of wit vlak rechts (altijd in een 50/50 verhouding). En op de versie zonder foto staat het kleurvlak links en is het vlak rechts wit, ook dit in een 50/50 verhouding. Tekst kan alleen geplaatst worden op 1 van beide vlakken en niet op een vlak met een foto.

Naamtitel

Als er in een video sprekers ‘op camera’ voorkomen, voorzie je deze altijd van een naamtitel. 

animatie naamtitel
Beeld: ©Rijksoverheid

De naamtitel is geanimeerd: twee balken bewegen rustig uit elkaar. De bovenste balk ‘opent’ naar boven, de onderste balk ‘opent’ naar beneden. De bovenste balk draagt één van de communicatiekleuren conform de huisstijl van de opdrachtgever, de onderste balk is wit. Beide balken hebben een lichte transparantie. De naam (in de bovenste balk) en functieomschrijving (in de onderste balk) komen met een korte ‘dissolve’ in beeld. Naam en functieomschrijving zijn voluit, dus zonder afkortingen van (voor)namen of functies, en kunnen zowel links als rechts worden uitgelijnd, afhankelijk van de positie en kijkrichting van de hoofdpersoon in het kader.

Na enkele seconden verdwijnen alle balken en teksten middels een ‘dissolve’.

Let op dat er voldoende contrast tussen de kleurbalken en de kleur van de tekst is.

Aftiteling

In de aftiteling staat het logo midden boven.  Altijd in de hieronder (midden) getoonde variant (2 blokjes hoog totaal voor een liggend ontwerp, bij een staand ontwerp is dit 3 blokjes hoog).Om het logo hoort altijd voldoende ruimte vrij te zijn. Er staan dus geen inhoudelijke teksten of illustraties direct naast, 1 cm onder het logo,  door of achter het logo.

Het formaat van het logo is afhankelijk van de gebruikte videoresolutie. Bij een 16:9 verhouding en een resolutie van 1920x1080 pixels is de hoogte van het lint 262 pixels. Bij 4K resolutie is het blauwe lint 525 pixels hoog.

De vlakverdeling is verticaal en deelt het scherm in 2 vlakken, dit altijd in een 50/50 verhouding. Daarbij is het linker vlak gekleurd (conform de huisstijl van de opdrachtgever) of bevat een foto, en het rechter vlak is wit. (vergelijkbaar met de vormgeving voor presentaties).

Deze vlakverdeling bevat een animatie. Het logo komt van bovenin het beeld naar beneden geschoven. Tegelijkertijd schuift het gekleurde vlak of de foto van links, naar het midden van het kader.

Tijdens deze animatie heeft de rand van het kleurvlak/foto een klein verloop naar wit. Dit verloop is verdwenen zodra de animatie in het midden stopt.

animatie eindtitel
Beeld: ©Rijksoverheid

Direct daarna volgt de animatie van de tekstelementen. Teksten in zowel het linker- als het rechtervlak beginnen vanuit het midden en bewegen naar de zijkanten toe. Als er tekst wordt geplaatst op het linker vlak dan is aan te raden dit niet over een foto heen te plaatsen.

De gehele animatie duurt ongeveer 2 seconden en daarna blijft het beeld nog enkele seconden stil staan.

Kleuren en typografie

Video’s of animaties van de Rijksoverheid zijn in full colour. Dus maak geen gebruik van duo-tone en zwart/wit videobeelden (behalve als het om archiefbeelden gaat). Gebruik voor typografie, achtergronden of animatiebeelden alleen de huisstijlkleuren van de Rijksoverheid. Voor video of animatie gelden de kleurvertalingen voor beeldschermgebruik. Gebruik de rijkshuisstijl kleuren alleen functioneel en let hierbij ook op een goed gebruik van kleurcontrast.

Voor teksten in de aftiteling, naamtitel en titelkaart gebruik je altijd de Rijksoverheid Sans. Voor overige teksten gebruik je in principe 1 van beide huisstijl fonts. 

Voorbeeldvideo aftiteling en naamtitel

Deze video dient ter illustratie hoe de huisstijl in video moet worden toegepast. De toolbox waarnaar in de video wordt verwezen, is echter enkele jaren oud en kan niet meer in de hedendaagse montagepakketten geopend worden. Deze toolbox is daarom ook niet meer beschikbaar.

Animaties

De Rijksoverheid communiceert helder, toegankelijk en eenduidig. Animaties van de Rijksoverheid zijn daarom:

  • Helder

    Animaties zijn niet te gedetailleerd en niet elk detail hoeft in beeld te komen. Er zijn geen onnodige vormelementen of stapelingen van elementen. En gebruik heldere huisstijlkleuren.
  • Krachtig

    De toon, beelden en sfeer van de animatie zijn in basis serieus (niet onnodig grappig). Ze zijn to-the-point en bevatten geen overbodige informatie.
  • Geloofwaardig

    Personages of objecten in een animatie mogen gestileerd worden getoond, maar wel zo menselijk en/of realistisch mogelijk (geen stripfiguren, niet cartoonesk). Zorg bij gebruik van personages voor een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving.
Illustraties die voldoen aan de rijkshuisstijl beeldrichtlijnen
Voorbeelden illustaties

Gebruik bij animatie zoveel mogelijk een pictografische stijl en rechte vormen. Zet, indien mogelijk, de iconenset van de rijkshuisstijl in.

Fragment van een animatievideo die voldoet aan de rijkshuisstijl.

Dit voorbeeld laat een animatie zien die voldoet aan de richtlijnen van de rijkshuisstijl voor wat betreft de gebruikte animatiestijl. Het voorbeeld biedt inzicht in de toepassing van deze richtlijnen. Het gaat bij dit voorbeeld daarom niet om de inhoud van de animatie maar puur om de getekende vorm. Daarom is bij deze video geen ondertiteling of uitgeschreven tekst toegevoegd.