Inloggen Account aanvragen

Bewegwijzering buiten

Bewegwijzering buiten kan bestaan uit entreezuilen, belborden, verwijszuilen en verwijsborden.

Gevelbelettering

De Rijksoverheid maakt geen gebruik van gevelbelettering. Maar bij uitzondering kun je wel gevelbelettering op plintniveau aanbrengen. Dat doe je alleen als er geen entreezuilen zijn. Voorwaarde is dat het niet gaat om een monumentaal gebouw. En dat de architectuur het toelaat. Gevelbelettering mag je op maximaal 9 meter hoog aanbrengen of tot en met de derde verdieping.

Woordmerk en beeldmerk                                

Biedt het gebouw geen ruimte voor een beeldmerk en woordmerk? Dan mag je ze loskoppelen van elkaar. Maar ze moeten wel altijd in lijn met elkaar blijven. Het beeldmerk op de gevel is blauw voor bewegwijzering. De zijkant van het beeldmerk is dezelfde kleur als het gebouw.

LED-verlichting op gevel                        

Voor LED-verlichting op gevels gebruik je een schaduwletter in wit, zwart of metallic. De zijkant van de letter komt overeen met de achtergrond.

Afbeelding van een de letter 't' in LED, geschikt voor bewegwijzering buiten volgens rijkshuisstijl.
LED-verlichting

Entreezuilen

De entreezuil markeert de ingang van een gebouw of terrein. De entreezuil moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Er zijn 2 basisformaten:

  • 100 x 300 cm
  • 85 x 255 cm

De omgeving bepaalt het formaat en de plaats: logisch ten opzichte van ingang of oprijlaan.

Entreezuilen bestaan uit 2 delen. Het bovenste deel (1/3) heeft een aluminium kleur en bevat het beeldmerk en de afzender. Het onderste deel (2/3) is de blauw voor bewegwijzering en bevat ruimte voor adressering en verwijzing.

Vlakverdeling entreezuil                                                                

Het beeldmerk staat bovenaan in het midden van het vlak (met een breedte/hoogte-verhouding van 1:3). Het woordmerk staat eronder. Alle teksten op het afzendervlak zijn in de Rijksoverheid Serif Regular. En de teksten op het informatieveld in de Rijksoverheid Sans Regular. Eventueel kan onder de straatnaam extra informatie staan, zoals de naam van het gebouw. Houd aan de onderkant ruimte vrij (50 cm vanaf de grond).

Een entreezuil bij een gebouw zoals die er volgens de rijkshuisstijl uit moet zien.
Beeld: ©Rijksoverheid
Entreezuil

Meerdere afzenders                           

Zitten er 2 of meer onderdelen van de Rijksoverheid in één gebouw? Dan staan zij allemaal op het afzendervlak. Vergroot het vlak als het afzenderveld te klein is voor alle informatie (fig. 1). Het langste woordmerk bepaalt de grootte van het te gebruiken font. Deze grootte wordt dan ook toegepast op de andere woordmerken. Op borden met meerdere organisaties (dochters en/of kleindochters) vermeld je eventuele kleindochters zonder dochternaam of met de dochternaam eronder. Indien er twee of meer kleindochters van één dochter in één gebouw zitten dan kun je de kleindochters per ministerie clusteren.

Voorbeelden vergroting afzenderveld
Figuur 1

Wordt het gebouw ook gebruikt door derden? Verhoog dan het afzenderveld met de helft. Tussen de hoofdgebruiker en medegebruikers staat een blauwe lijn. Een niet-rijksoverheidsorganisatie kan een eigen logo plaatsen of alleen tekstueel vermeld worden (altijd in de Rijksoverheid Sans).

Informatieveld entreezuil                                

In het informatieveld staan straatnaam en huisnummer. Indien er ook nog verwijzingen in het informatieveld staat is het corps van de straatnaam 2 keer zo groot als het corps van de verwijzing.

entreezuil met extra bewegwijzering informatie

3D en nachtsituatie

De diepte van de zuilen is 100 tot 150 mm. Over het beeldmerk zit een niet-lichtdoorlatende kleurfolie. Het wapen is wel lichtdoorlatend. De afzendertekst toont overdag donker (zwart) en ’s avonds straalt deze wit uit. Het adres toont overdag wit en straalt ’s avonds wit licht uit.

Verwijsframe

Soms is het nodig om bezoekers al buiten het eigen terrein naar de locatie te verwijzen. Dat kan met een eenvoudig verwijsframe. 

Afbeelding van verwijsframe buiten in geval van meerdere pijlen: pijlen altijd links.
Beeld: ©Rijksoverheid
Verwijsframe in geval van meerdere pijlen: pijlen altijd links
Afbeelding van verwijsframe optie 1: logopaneel (250 x 1350 mm), verwijspaneel naar rechts (250 x 1350 mm), staanders (800 mm boven maaiveld, diameter 90 mm), het corps is 260 pt.
Beeld: ©Rijksoverheid
Verwijsframe optie 1: logopaneel (250 x 1350 mm), verwijspaneel naar rechts (250 x 1350 mm), staanders (800 mm boven maaiveld, diameter 90 mm)
Afbeelding van verwijsframe optie 2: logopaneel (250 x 1350 mm), verwijspaneel naar links (250 x 1350 mm), staanders (800 mm boven maaiveld, diameter 90 mm), het corps is 260 pt.
Beeld: ©Rijksoverheid
Verwijsframe optie 2: logopaneel (250 x 1350 mm), verwijspaneel naar links (250 x 1350 mm), staanders (800 mm boven maaiveld, diameter 90 mm)

Belborden

Er zijn 2 soorten belborden: een vierkant belbord met alleen de afzendergegevens en een rechthoekig bord met afzender en adres. Een belbord hangt vlak tegen de gevel op 200 cm hoogte. Er zijn 2 basisformaten:

  • 40 x 40 cm
  • 40 x 80 cm

Vlakverdeling belbord                               

Een belbord bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel heeft een aluminium kleur en bevat het beeldmerk in de kleur blauw voor bewegwijzering en de afzender. Het onderste deel wordt ook uitgevoerd in het blauw voor bewegwijzering en bevat ruimte voor adressering en verwijzing. Het beeldmerk staat bovenaan in het midden. Het woordmerk staat eronder. De teksten op het afzenderveld zijn in de Rijksoverheid Serif Regular. Alle teksten op het informatieveld in de Rijksoverheid Sans Regular.

Zitten er 2 of meer onderdelen van de Rijksoverheid in één gebouw? Vermeld deze dan alleen op het afzendervlak. Eventueel kan je het afzenderveld vergroten zodat dit past.

Een belbord zoals die eruit ziet volgens de rijkshuisstijl.
Beeld: ©Rijksoverheid
Belbord

Verwijszuilen

Verwijszuilen geven aanwijzingen en instructies voor doorstroming van personen en goederen. De zuil is vrijstaand en 2-zijdig. Een verwijszuil mag maximaal naar 6 richtingen verwijzen. Alle teksten op het informatieveld zijn in de Rijksoverheid Sans Regular.

Vlakverdeling verwijszuil                             

De zuil bestaat uit één blauw gedeelte met de verwijzingen erop. Er zijn standaardformaten:

  • voor automobilisten (100 x 200 cm en 100 x 150 cm)
  • voor voetgangers (85 x 200 cm en 85 x 150 cm).

Bovenop de zuil staat een aluminium lijn van 5 cm. Is om functionele redenen een afzender nodig op een verwijszuil? Dan kan je de hoogte van de lijn aanpassen naar 15 cm en daar de afzender vermelden.

Verwijsborden buiten zoals die er volgens de rijkshuisstijl uitzien.
Verwijszuilen buiten

Verwijsborden

Verwijsborden hebben dezelfde opbouw als verwijszuilen. Bovenop loopt een aluminium lijn van 2,5 cm.

Rijksoverheid als medegebruiker    

Is de Rijksoverheid medebewoner van een gebouw? Bepaal dan in overleg met de hoofdgebruiker de bewegwijzering. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • rijkslogo in het midden;
  • alleen het woordmerk, linkslijnend op de drager;
  • rijkspartnerlogo.

Pijlen en iconen bewegwijzering buiten

Bij bewegwijzering zijn iconen en pijlen gebruikelijk. Deze afbeelding vertoont enkele pijlen en iconen die te vinden zijn in het overzicht iconen rijkshuisstijl.

Een impressie van enkele iconen voor bewegwijzering
Een impressie van iconen voor bewegwijzering