Inloggen Account aanvragen

Bouwborden en informatieborden

De Rijksoverheid is regelmatig opdrachtgever van bouwprojecten, zoals de restauratie van een pand of wegwerkzaamheden. Op een bouw- of informatiebord staat informatie over het project of de situatie. 

Voorbeeld van een bouwbbord bij de vernieuwing van een overheidsgebouw (Rijnstraat 8). Het bord bevat een afbeelding, tekst en het rijkslogo.
Beeld: ©Rijksoverheid
Bouwbord

Bouwborden

Een traditioneel bouwbord bestaat uit de volgende onderdelen:

 • kopbord

  Op bouwborden staan de orginele logo’s. Gebruik het korte beeldmerk, want het vlak is liggend. Voor de leesbaarheid is het aan te raden om het kopbord wit te maken. Maar je kunt eventueel ook een van de communicatiekleuren kiezen. 
 • projectinformatie

  Het lettertype is de Rijksoverheid Sans Heading Regular. Alle tekst is linkslijnend.
 • gerelateerde partijen

  Hier staat bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst.
 • fotografie

  Je mag fotografie gebruiken. De foto beslaat dan de hele breedte van het bord.
 • afzenderinformatie

  De afzenderinformatie mag kleur hebben. Als het kopbord een kleur heeft, dan krijgt het bord met afzenderinformatie dezelfde kleur.

Informatieborden langs de weg

Er is een apart lettertype op informatieborden langs de weg. De borden moeten allereerst leesbaar zijn op grote afstand vanuit een rijdende auto. De reflecterende ondergrond van weg-informatieborden zorgt voor een overstralingseffect. Daardoor kunnen de letters dunner of juist dikker tonen en kunnen teksten slecht leesbaar worden. Daarom is er voor deze toepassing een aparte variant. Deze is verkrijgbaar in 2 beperkte lettertypensets: de Rijksoverheid Sans Sign Halo en de Rijksoverheid Sans Sign Halo Inverted. Ze zijn goed leesbaar op grote afstand en compenseren het overstralingseffect (door aanpassing van de letterdikte of spatiëring).

Afbeelding van een verkeersbord. Deze is geel met wit en bevat tekst over een wegverbreding en een pictogram van een figuur die aan het werk is. De afzender is Rijkswaterstaat.
Beeld: ©Rijksoverheid
Bouwbord

Spandoek

Voor informatie op een spandoek (bijvoorbeeld tegen de gevel van een gebouw) gelden de richtlijnen voor posters en affiches.