Inloggen Account aanvragen

Campagnemiddelen

De rijkshuisstijl heeft speciale richtlijnen voor campagnemiddelen. Deze zogenaamde campagnestijl doet recht aan een duidelijk afzenderschap en herkenbaarheid, en biedt maximale ruimte aan de campagneboodschap.

Wanneer gebruik je de campagnestijl?

De campagnestijl gebruik je alleen als de campagne is aangemeld bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) volgens de aanmeldprocedure van de Voorlichtingsraad (VoRa). Neem hiervoor contact op met de directie Communicatie van het ministerie waaronder je organisatie valt. Voor meer informatie: campagnemanagement@minaz.nl.

Is de campagne niet aangemeld bij DPC? Dan mag je geen gebruik maken van de campagnestijl. Je kunt dan de generieke regels van de rijkshuisstijl volgen.

Basisprincipe campagnestijl

Er is een basislay-out, die voor veel campagnes geschikt is. Het  biedt een kader, waarbinnen maximale ruimte geboden wordt voor de campagneboodschap. Of en hoe je de elementen uit de rijkshuisstijl gebruikt, hangt af van de mate waarin de Rijksoverheid zich als afzender profileert. In een campagne waar het overduidelijk moet zijn dat de Rijksoverheid spreekt gebruik je bijvoorbeeld altijd de huisstijltypografie. Ook voor de campagne boodschap. In dit basisprincipe zitten dus al gradaties: van veel naar minder huisstijlelementen.