Inloggen Account aanvragen

Afzenderschap campagnes

Het door de ministerraad vastgesteld uitgangspunt voor afzenderschap is ook van toepassing op campagnes gevoerd door de Rijksoverheid.

Uitgangspunt afzenderschap

Afzender Rijksoverheid: als het vanuit de ontvanger logisch is om als één afzender op te treden. Hierbij gaat het in beginsel om voorlichting aan het algemeen publiek.

Afzender dochter/kleindochter: als het voor de ontvanger logisch is om een afzonderlijke organisatie direct te herkennen. Hierbij gaat het in beginsel om communicatie en transactie met belanghebbenden (overlegpartners, professionals, aanvragers en ontvangers van beschikkingen, invullers van formulieren, et cetera).

Departementen kunnen op grond van bovengenoemd uitgangspunt bepalen of Rijksoverheid of de dochter/kleindochter afzender is.

Campagnes die samen met andere partijen worden gevoerd

In de huisstijlrichtlijnen voor campagnes is er ruimte voor een samenwerking met meerdere partijen. In het geval van een campagne worden de afzenders getoond  in de zogenaamde afzenderbalk onderaan het communicatiemiddel. Hierin worden de logo’s van de samenwerkende partijen geplaatst, het rijkslogo is er dan een van. Deze staat altijd geheel rechts in de afzenderbalk. Als hiervoor wordt gekozen staat er geen rijkslogo midden bovenin het middel.

Een campagne waarbij er sprake is van gelijkwaardige samenwerking tussen de Rijksoverheid met andere externe partijen kan de campagnes zelf als afzender worden toegepast. Let op: Dit mag alleen na een akkoord van met ministerie van Algemene Zaken RVD/DPC. Voorwaarde is dat de samenwerkende partijen (waaronder de Rijksoverheid of een dochter/kleindochter) kenbaar worden gemaakt op (bijvoorbeeld) op een website.

Afzenderbalk
Ruimte voor de afzenders in geval van samenwerkingen