Inloggen Account aanvragen

Campagnewebsites

Er zijn 2 typen campagnewebsite. Het verschil zit in het gebruik van het campagnebeeld.

Let op

Invloed afzender op vormgeving

Je gebruikt de campagnestijl basis lay-out bij 1 afzender: Rijksoverheid, dochter of kleindochter. Gebruik de campagnestijl neutrale lay-out bij meerdere afzenders of geen afzender. Zie voor uitleg van de verschillende opties de algemene campagnestijlrichtlijnen.

Je mag alleen een afwijkende stijl gebruiken na akkoord van centraal beheer Rijkshuisstijl RVD/DPC Campagnemanagement.

'Single page' of 'multi page'

Een campagnewebsite heeft 2 mogelijkheden.

 • De 'single page' opzet is bedoeld voor een sterk visuele campagne. In het campagnebeeld bestaat de mogelijkheid om interactieve elementen toe te voegen. Het campagnebeeld is schermvullend.
 • De 'multi page' opzet is bedoeld voor een meer informatieve campagne. Via een hoofdmenu kun je meerdere pagina's met informatie aanbieden. Het campagnebeeld beperkt zich tot de bovenkant van de site.

Campagnesite 'single page'

De 'single page' maakt gebruik van een schermvullend campagnebeeld. Deze ruimte is beschikbaar voor zowel beeld als interactieve content, zoals video of een 'Single Page Application' (SPA).

De campagneregel zit vast aan de onderkant van het venster. De content kan indien nodig achter de campagneregel langs scrollen. De 'single page' heeft geen hoofdmenu, geen content-gedeelte, en geen footer. Alle content zit in het campagnebeeld.

Pagina layout van een 'single page' campagnewebsite op verschillende schermgroottes.
Beeld: ©Rijksoverheid
'Single page' campagnewebsite op verschillende schermgroottes

Campagnesite 'multi page'

Bij de 'multi page' is er bovenaan ruimte gereserveerd voor het campagnebeeld. Daaronder bevindt zich het hoofdmenu met daarin de navigatie van de website.

Het content-gedeelte wordt afgesloten met de campagneregel. Onderaan is er ruimte voor de footer.

Pagina layout van een 'multi page' campagnewebsite op verschillende schermgroottes.
Beeld: ©Rijksoverheid
'Multi page' campagnewebsite op verschillende schermgroottes
Vlakverdeling van een 'multi page' campagnewebsite.
Beeld: ©Rijksoverheid
Structuur van een 'multi page' campagnewebsite

Vaste elementen

Een campagnewebsite kan de volgende elementen bevatten: logo, campagnebeeld, hoofdmenu, content, campagneregel, footer.

Plaats van de vaste elementen van campagnewebsites op een scherm.
Beeld: ©Rijksoverheid
Vaste elementen campagnewebsite

Logo

Het logo plaats je volgens de algemene online richtlijnen. Het lint van het logo staat gecentreerd bovenaan. Bij een mobiele weergave kan het woordbeeld komen te vervallen. Je gebruikt geen lint onderaan de pagina. Op deze plaats staat altijd de campagneregel.

Bij een neutrale lay-out vervalt het lint met woordmerk bovenaan de pagina. Je vermeldt de logo's van de samenwerkende partijen in het colofon.

Campagnebeeld (verplicht)

Het campagnebeeld is geheel vrij in te vullen en niet gebonden aan de beeldrichtlijnen van de huisstijl. Bij 'single page' is het campagnebeeld beeldvullend. In de breedte mag het campagnebeeld schermvullend zijn of zich conformeren aan de maximale breedte van het flexibele basisgrid.

Het campagnebeeld bij 'multi page' is minimaal 165px en maximaal 480 px hoog. In de breedte mag het campagnebeeld schermvullend zijn of zich conformeren aan de maximale breedte van het flexibele basisgrid.

Zorg voor een evenwichtig beeld door de site heen, door maximaal 2 campagnebeeldhoogtes te gebruiken op de verschillende pagina's. Je kunt bijvoorbeeld een hoger campagnebeeld voor de overzichtspagina's gebruiken en een lager campagnebeeld voor de tekstpagina's.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu komt direct onder het campagnebeeld. Het menu heeft een zwarte achtergrond met witte typografie. Voor de menu-highlight gebruik je 'Grijs 7' (#535353). Alleen het kleurgebruik wijkt af van de algemene richtlijnen van het hoofdmenu.

Bij een 'single page' website gebruik je geen hoofdmenu.

Content

In het contentvlak gelden de algemene online richtlijnen. Hierbinnen zijn alle vrijheden van het flexibele basisgrid en de Rijkshuisstijl webfonts mogelijk.

Een 'single page' website heeft geen contentvlak.

Campagneregel (verplicht)

De campagneregel is verplicht en staat onderaan elke pagina.

 • Positie campagneregel

  Op een 'single page' website staat de campagneregel vast onderaan het venster. Bij een 'multi page' website staat de campagneregel 3,5 em onder de content.
 • Maatvoering campagneregel

  Maximale breedte is 8 kolommen van het flexibele basisgrid van 12 kolommen. Bij een mobiele weergave is de breedte 100% van het scherm.
 • Kleur en typografie

  De achtergrondkleur is wit, grijs, zwart of 1 van de communicatiekleuren. De typografie voor de campagneregel kun je vrij kiezen. De campagneregel heeft geen zichtbaar kader, of afscheiding van het content gedeelte. De vrije ruimte geeft voldoende onderscheid.

Footer

Heeft de campagne 1 afzender of is het een campagne in neutrale lay-out met meerdere afzenders? Dan kan service-informatie onderaan de pagina staan in de footer (vergelijkbaar met rijksoverheid.nl).

Een 'single page' website heeft geen footer.

Specificaties footer:

 • Achtergrondkleur: Grijs 2 (#e6e6e6)
 • Kopgrootte: 1.5 em
 • Tekstgrootte: gelijk aan content