Inloggen Account aanvragen

Corpsgroottes sjablonen

In onderstaande tabel vind u de lettertypen en lettergroottes voor de verschillende onderdelen van het correspondentiesjabloon. In de 2e tabel staan de lettertypen en lettergroottes voor gebruik in rapporten.

Correspondentiesjabloon

Specificaties correspondentiesjabloon
Naam Lettertype Corps Interlinie Diversen
Logo Rijksoverheid afbeelding Het formaat van het beeldmerk op briefpapier is 13 mm x 37,125 mm; 1/8 van de lengte van de drager. De hieraan gekoppelde typografie is corps 11,5 pt met een 13 pt interlinie. Er is een kleurvariant en een zwart/wit-variant (voor bijvoorbeeld fax). Het logo staat altijd exact in het centrum van het vel en is bovenaan aflopend. De rechterzijde van het beeldmerk lijnt op 111,5 mm.
Retouradres Verdana regular 6,5 pt 9 pt Het retouradres is standaard op de brief. Het komt bij gebruik binnen het venster.
Rubricering in linkerkantlijn verticaal Verdana bold 6,5 pt 9 pt In kapitalen. Je dient deze boven en onder op het document te vermelden. Staat de rubricering niet op het vervolgvel? Dan begint de vrije tekst op de hoogte waar anders de rubricering zou staan. De DMS-code kan linksonder op het blad. De rubricering voldoet aan de Vir Bii.
Toezendgegevens 9 pt 12 pt Vast op basislijn. Vermeld je een kixcode? Dan vervalt de landnaam. Zonder kixcode is er ruimte voor 2 extra adresregels.
Type document (soortnaam document) RO Sans Heading 32 pt Voor Fax, Memo, Verslag, Agenda en Nota. Vanaf corps 12 gebruik je de RO Sans Heading.
Datum en Betreft voor brief en fax Verdana regular 9 pt 12 pt Tussen 'Betreft' en de aanhef 3 witregels. Volg voor de datum de schrijfwijze dag in cijfers - maand in letters - jaar in cijfers. Voorbeeld: 19 mei 2015.
Betreft voor verslag, memo, agenda en nota Verdana regular 9 pt 12 pt

'Betreft' of vrije documentnaam staat op de 3e kolom achter de vaste documentnaam, op dezelfde hoogte. De datum zet je in de referentiekolom.

Aanhef, vrije tekst en slotzin Verdana regular 9 pt 12 pt Tussen de aanhef en vrije tekst en tussen de slotzin en vrije tekst zit altijd een witregel.
Ondertekening Verdana regular of italic 9 pt 12 pt Tussen de slotzin en de ondertekening zit een ruimte van 4 witregels voor de handtekening. De functienaam staat in Verdana italic. Bij uitzondering mag de witruimte 2 witregels zijn.
Afzendgegevens (kolom rechts) Verdana regular, kopjes Verdana bold 6,5 pt 9 pt Er zijn 2 soorten witregels: W1 en W2. W1 is 4,5 pt. W2 is de ruimte tussen de afzendergegevens en de referentiegegevens en is 13,5 pt. Tussen postcode en plaatsnaam gebruik je 2 spaties. Het telefoon-, mobiel- en faxnummer begint op tab 3 mm van de 'kantlijn'. In principe schrijf je telefoon- en faxnummers zonder haakjes. Alleen als je +31 gebruikt, mag je haakjes gebruiken om de 0 van het netnummer: +31 (0)xx. De schrijfwijze voor organisatienamen moet zoveel mogelijk gebeuren tussen de naam van de dienst (Directoraat-Generaal, Ministerie) en de werkelijke naam (Milieu, Financiƫn). Bij lange e-mailnamen breek je het e-mailadres af na @.
Referentiegegevens (kolom rechts) Verdana regular, kopjes Verdana bold 6,5 pt 9 pt Er zijn 2 soorten witregels: W1 en W2. W1 is 4,5 pt. W2 is de ruimte tussen de afzendergegevens en de referentiegegevens en is 13,5 pt.
Algemene voorwaarden Verdana italic 6,5 pt 9 pt De algemene voorwaarden volgen op 4,5 pt na de referentiegegevens.
Gegevens agenda en verslag Verdana regular 6,5 pt / 9 pt 12 pt

De koppen hebben corps 6,5 pt en interlinie 12. Ze beginnen op kolom 1 en kunnen doorlopen tot einde kolom 2. De teksten hebben corps 9 pt en interlinie 12. Deze beginnen op de 3e kolom tot einde kolom 7.

Gegevens nota Verdana regular 6,5 pt 9 pt Op de nota is ruimte voor parafen in 3 rijen, beginnend op kolom 1, 3 en 5. Onder elke naam en paraaf volgt een witregel, gevolgd door een stippellijn op een halve witregel.
Aankruisvakken en opsommingen Verdana regular 13 pt 9 pt

Standaard Verdana lettertype. Tab tussen aankruisvak, opsommingen en tekst is 4 mm. 1e niveau opsomming bullets/letters/cijfers, 2e niveau streepjes. Aankruisvakken zijn blokjes op 13 pt.

Stippellijn Loopt van 28-160 mm, 0,5 pt dik. Komt voor bij Verslag, Agenda en Nota. LET OP: loopt niet helemaal tot einde van kolom 7. Tussen de stippellijnen is ruimte voor meta-informatie.
Bestelcode papier Verdana regular 5 pt 8 pt 4 mm vanuit kantlijn. Staat op onderste regel stramien. Zwart.

Rapport

Specificaties rapport
Naam Lettertype Corps Interlinie Diversen
Logo Rijksoverheid afbeelding Het formaat van het lint op briefpapier is 13 mm x 37,125 mm; 1/8 van de lengte van de drager. De hieraan gekoppelde typografie is corps 11,5 pt met een 13 pt interlinie. Het logo staat altijd exact in het centrum van het vel en is bovenaan aflopend. De rechterzijde van het lint lijnt op 111,5 mm.
Rubricering Verdana bold 6,5 pt 9 pt In kapitalen in koptekst en boven de titel/vrije documentnaam op het titelblad. Vermeld je geen rubricering? Dan begint de titel/vrije documentnaam op de hoogte waar anders de rubricering zou staan. Gebruik je de rubricering op het titelblad? Dan komt deze terug in de koptekst op de achterliggende pagina's.
Titel/Documentnaam Verdana bold 12 pt, 'vrije keuze' 15 pt, 'vrije keuze' Gebruik je rubricering? Dan komt er op het titelblad 1 witregel tussen de titel en de rubricering. Zonder rubricering begint de titel op de hoogte waar anders de rubricering zou staan. Corpsgrootte kun je zelf bepalen.
Versie Verdana regular 9 pt 12 pt Tussen Documentnaam en Versie 1 witregel.
Datum en Status Voorblad Verdana regular 9 pt 12 pt Volg voor de datum de schrijfwijze dag in cijfers - maand in letters - jaar in cijfers. Voorbeeld: 19 mei 2015.
Koptekst Verdana bold / Verdana regular 6,5 pt 9 pt

De koptekst bevat de volgende informatie: rubricering, status, vrije documentnaam en datum. Rubricering (alleen wanneer van toepassing) in kapitalen en vet. Status in kapitalen. Overig volgens normaal gehanteerde schrijfwijze. Beginnend vanaf links op de 3e kolom bij een rechterpagina en op de 2e kolom vanaf links bij een linkerpagina.

Titel Colofon Verdana regular 12 pt 15 pt

De 'titel' Colofon begint op de 2e kolom vanaf links, bovenaan.

Hoofdstuktitel (kop 1) Verdana regular 12 pt 15 pt

De overige 'Titels' beginnen bovenaan op de 2e kolom vanaf links. Deze komen alleen voor op een rechterpagina.

Gegevens Colofon Verdana regular / Verdana italic 9 pt 12 pt

Tussen de 'Titel' en de koppen 3 witregels beginnend op 2e kolom vanaf links. De teksten beginnen op dezelfde hoogte, op de 4e kolom vanaf links. Alle tekstelementen in dit blok staan in Verdana regular 9 pt met een 12 pt interlinie. Uitzondering is de functieomschrijving. Deze is Verdana italic 9 pt met een 12 pt interlinie.

Inhoudsopgave / (vrije) teksten Verdana regular 9 pt 12 pt

Tussen de 'Titel' en de hoofdstuk opgave 3 witregels beginnend op 2e kolom vanaf links. De teksten beginnen op dezelfe hoogte, op de 3e kolom vanaf links.

Aankruisvakken en opsommingen Verdana regular 13 pt 9 pt

Standaard Verdana lettertype. Tab tussen aankruisvak, opsommingen en tekst is 4 mm. 1e niveau opsomming bullets/letters/cijfers, 2e niveau streepjes. Aankruisvakken zijn blokjes op 13 pt.

Kop 2 Verdana bold 9 pt 12 pt
Kop 3 Verdana italic 9 pt 12 pt
Kop 4 Verdana regular 9 pt 12 pt
Voetnoot 6,5 pt 9 pt

Voetnoot onderaan, vanaf links 3e kolom op een rechterpagina. Bij een linkerpagina vanaf links 2e kolom.

Paginering Verdana regular 6,5 pt 9 pt
Bijschrift Verdana italic 9 pt 12 pt Voor bijvoorbeeld bij foto's of illustraties.
Tabel koppen Verdana bold 7 pt 12 pt
Tabel tekst Verdana regular 7 pt 12 pt