Inloggen Account aanvragen

Achtergrondartikel: Nieuwe kledinglijn voor DJI

Medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen worden vanaf voorjaar 2014 in het nieuw gestoken.

Het aflopende contract met de huidige leverancier was directe aanleiding om de bestaande kledinglijn geheel te vernieuwen. Zo op het eerste oog ben je je niet zo bewust van alle haken en ogen die er bij zo’n specifieke huisstijltoepassing komen kijken. Naast zichtbaarheid, herkenbaarheid, draagcomfort, is het veiligheidsaspect misschien nog wel de belangrijkste. In ieder geval hebben al die eisen geleid tot een mooi resultaat!

Kledinglijn DJI
Beeld: Bron: DJI
Kledinglijn DJI

Uitgangspunten

Er is bewust voor gekozen om het ontwerpproces vooraf te laten gaan aan de aanbesteding. Er is tijd genomen om materiaalkeuze en ontwerpen alvast gereed te hebben, zodat alle eisen en uitgangspunten helder zijn en daardoor de aanbiedingen in de aanbesteding met elkaar te vergelijken zijn.

Diversiteit

Voor het definiëren van de functionaliteit van de nieuwe kleding is uitgegaan van drie invalshoeken: rol van de functionaris, de arbeidsomstandigheden die daar bij horen en de gewenste uitstraling van de functiegroep. De relevante verschillen zijn vastgesteld en doorvertaald in de ontwerpen voor de kleding van vervoersmedewerkers, beveiligers, bureaumedewerkers en inrichtingswerkers.

DJI dienstkleding
Beeld: Bron: DJI
DJI dienstkleding

Bijzondere eisen

Naast de grote diversiteit van de dienstkleding, was er een aantal bijzondere eisen om rekening mee te houden.

  • Ten eerste is voor DJI de belangrijkste eis aan de functie van nieuwe kleding: het bieden van de juiste bescherming. Dienstkleding moet ondersteunend zijn aan de weerbaarheid, zichtbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers. Het verstrekken van kleding is daarmee een bewust onderdeel van de voorzorgsmaatregelen om potentieel gevaar op de werkplek te voorkomen. Gebruik van extra stevige materialen, stiksels, speciale broekzakken voor bewakingshulpmiddelen, of reflecterende onderdelen voor betere zichtbaarheid in donkere omstandigheden, zijn daar voorbeelden van. Bij de ontwikkeling hebben wensen van medewerkers veel aandacht gekregen: zoals pasvorm, draagcomfort, warmteregulatie, hygiëne en onderhoudsvriendelijkheid.
  • Vervolgens heeft de Belastingdienst een richtlijn waar rekening mee gehouden moet worden: Werkkleding is loon in natura. Vergoedingen voor en het verstrekken van werkkleding is onbelast, mits het om kleding gaat dat slechts geschikt is om tijdens het werk te dragen (zoals bijvoorbeeld overalls en uniformen), dat daarnaast voorzien is van het logo met een oppervlakte van tenminste 70cm in totaal. Belangrijk genoeg dus, want zou de bedrijfskleding hier niet aan voldoen, dan zou het DJI veel geld gaan kosten. De Belastingdienst kan dan het verstrekken van kleding; als loon in natura aanmerken, waardoor er loonbelasting op geheven kan worden.
  • Naast bescherming is de juiste uitstraling van belang. Hoewel de nieuwe uniforme kleding van DJI slechts ondersteunend is aan het vakmanschap dat de drager in houding en gedrag laat zien, moet de kleding uitstralen dat de drager geloofwaardig is ten opzichte van de ander in zowel gezags- als vertrouwensrelatie.
  • Ook milieu-eisen zijn in het pakket meegenomen: de kleding moet eenvoudig anoniem (zonder bedrijfskenmerken) in het recyclingproces terechtkomen.
  • Als laatste is uniciteit en echtheid nog een belangrijk onderdeel: de ontwerpen en technische specificaties zijn dusdanig samengesteld, dat de kleding niet eenvoudig kan worden nagemaakt. Dus ook met dit veiligheidsaspect is rekening gehouden.

DJI heeft de keuze gemaakt om als goed werkgever dienstkleding aan zijn medewerkers ter beschikking te stellen. Kleding die past bij de unieke werkzaamheden, specifieke werkomstandigheden en de uitstraling van de organisatie, waar best enige trots van af te lezen mag zijn. Daarbij is gekeken naar verbeteringen ten opzichte van de bestaande dienstkleding op het gebied van kwaliteit, functionaliteit en levensduur.

Kledinglijn DJI buiten
Beeld: Bron: DJI
Kledinglijn DJI buiten

Veilig, herkenbaar en voldoende onderscheidend ten opzichte van collega-geüniformeerde diensten en naar doel van functie en positie van de drager. Maar ook kostentechnische aspecten: in het ontwerp- en productieproces van de nieuwe dienstkleding is rekening gehouden met de bezuinigingen waar DJI voor staat. Zo is er gekozen voor kwalitatief betere materialen, dit leidt tot stijging van de gebruiksduur

De kledingsets zijn multifunctioneel en daarmee is de kleding geschikt voor iedere functie. De nieuwe dienstkleding is vanaf mei 2014 beschikbaar. Al met al een hele operatie! Zo volgt er nog een draagtest met circa 50 medewerkers en wordt iedereen op locatie opgemeten, alvorens de grootscheepse omruiloperatie van uniformen plaats kan vinden.