Inloggen Account aanvragen

Inhoud formulier

De invuller moet duidelijk kunnen zien wie de afzender van het formulier is. De teksten moeten kort en eenduidig zijn. Vragen kunnen uit één of uit meer regels bestaan. Alle vragen moeten enkelvoudig zijn. Meerkeuzeantwoorden moeten snel in te vullen en te verwerken zijn. 

Stramien formulier

Er is een grid/stramien voor opmaak van formulieren. Hierop staan de kolomindeling, regeltransport en posities met coördinaten. Voor de A4- formulieren zijn er 3 soorten bladen:

 • omslag/voorblad;
 • achterkant;
 • voorkant vervolgblad.

Er is ruimte nodig voor perforatiegaten. Daarom zijn linker- en rechtermarges op voorkant en achterkant gewisseld. Op een liggend A4 is er ruimte voor perforatiegaten in de linker- en ondermarge.

Soorten bladen

Er zijn 3 soorten bladen voor de A4-formulieren:

 • het omslag/voorblad;
 • achterkant;
 • voorkant vervolgblad.

E zijn 2 soorten bladen voor de A5-formulieren:

 • het omslag/voorblad met logo;
 • een achterkant.

Het omslag/voorblad

Op het omslag staat:

 • logo;
 • documentnaam: bijvoorbeeld Melding of Aanvraag;
 • specificatie van de documentnaam;
 • informatie over bereikbaarheid afzender;
 • introductie;
 • adresveld voor NAW geadresseerde;
 • eventuele barcode;
 • certificering;
 • identiteit afzender;
 • start vraag- en antwoordgedeelte formulier;
 • documentnummer.

Verschillende functies hebben verschillende omslagen tot gevolg. Op het omslag is ruimte voor:

 • toelichtende tekst;
 • kleurvlak;
 • foto met kleurvlak;
 • adresveld voor NAW geadresseerde;
 • eventuele barcode;
 • certificering.

Achterkant

Op de achterkant staat:

 • bladnummer;
 • rubrieken met rubrieksnummer;
 • vragen met vraagnummer in vraagkolom;
 • antwoorden met invullijnen in antwoordkolom;
 • eventuele toelichtingen, invulinstructies en route-instructies.

Er is ruimte nodig voor perforatiegaten. Daarom zijn linker- en rechtermarges op voorkant en achterkant gewisseld.

Voorkant vervolgblad

Op de voorkant vervolgblad staat:

 • bladnummer;
 • rubrieken met rubrieksnummer;
 • vragen met vraagnummer in vraagkolom;
 • antwoorden met invullijnen in antwoordkolom;
 • eventuele toelichtingen, invulinstructies en route-instructies.

Kenmerkend is de kop met herhaling van de documentnaam, specificatie en afzender in een sprekende kopregel.

Templates formulieren

Werk zoveel mogelijk met standaard formaten. Er zijn templates voor het maken van formulieren . Deze InDesign-bestanden hebben grids en alineastijlen waarmee je de formulieren in de gewenste lay-out en typografie kunt maken.