Inloggen Account aanvragen

Infographics

Infographics zijn bedoeld om ingewikkelde informatie toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het visuele aspect is de kern van een infographic. Maar die visuele elementen moeten niet afleiden van de inhoud.

Beeldrichtlijnen infographics

De beeldrichtlijnen voor foto’s en illustraties gelden ook voor infographics. Dit betekent dat je de huisstijlkleuren en typografie gebruikt en rekening moet houden met de basisprincipes van de huisstijl. Dus eenvoud in vorm en kleur, krachtig, heldere lijnvoering, transparantie. Gebruik de basisset iconen als uitgangspunt voor infographics.

Technische voorwaarden (interactieve) infographics

Voor online gebruik gelden aanvullende technische voorwaarden voor (interactieve) infographics. Zo moeten infographics op websites van de Rijksoverheid voldoen aan de Webrichtlijnen.  

Infographics die geplaatst worden op een website van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) hebben de volgende eisen:

  • De infographic is maximaal 770 pixels breed.
  • De infographic wordt aangeleverd als een PNG-24 bestand.
  • De infographic is aangevuld met tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.
    • Een korte tekst van ongeveer 300 tekens
    • Een uitgebreide tekst die alles beschrijft wat er in de infographic gecommuniceerd wordt.

Voor interactieve infographics is er een ontwikkel- en testomgeving beschikbaar. Met deze sandbox (zipbestand) kan de werking en weergave van een interactieve infographic gecontroleerd worden. Deze bevat onder andere aanvullende technische uitleg, voorbeelden van juiste en toegankelijke interactieve elementen en een toelichting hoe de interactieve infographic aangeleverd moet worden. En aanvullende informatie vind je in het document 'Aanleverspecificaties Interactieve Infographics'.

Kleurgebruik infographics

Zijn de communicatiekleuren van de rijkshuisstijl niet toereikend? Dan kun je aanvullende kleuren toepassen. Maar zorg er wel voor dat de ondersteunende kleuren (in tekst, labels, lijnen) uit het standaardpalet komen. Kies de aanvullende kleuren altijd in proceskleuren. Bij CMYK in stappen van 10% in een kleurkanaal. Bij RGB in stappen van 17 (hex: #11). Let erop dat de kleuren krachtig en helder blijven. Houd bij de keuze van de kleuren ook rekening met contrast tussen voorgrond en achtergrond. En houd ook rekening met kleurenblindheid. Oftewel zorg ervoor dat essentiële visuele informatie niet afhangt van het onderscheid tussen kleuren (in het bijzonder rood en groen).

Typografie infographics

De Rijksoverheid Sans heeft de voorkeur boven de Serif. De Sans sluit namelijk beter aan op het hedendaagse karakter van infographics. Verschijnt de infographic alleen in drukwerk? Gebruik dan de RijksoverheidSansHeading voor de titel. Moet de infographic ook online beschikbaar zijn? Dan kun je beter de RijksoverheidSansText in vet gebruiken. Want dit font is ook in het webfont opgenomen. Ga voor online uit van 16 px (1 em binnen CSS) als basiscorps. Alleen bronvermeldingen en echte 'kleine lettertjes' kunnen in 13 px (0.8125 em in CSS). Voor drukwerk is 11 pt met 15 of 16 pt regelafstand een goed uitgangspunt.

Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en achtergrond als één van deze twee in kleur is. Bij online toepassingen gelden minimale contrasteisen voor gekleurde tekst en tekst op een gekleurde achtergrond.