Inloggen Account aanvragen

Online formulieren

Een formulier is een interactief medium, met de bedoeling gegevens te verstrekken. Deze worden vervolgens uitgelezen en verwerkt. 

Eisen formulieren

Voor formulieren gelden de algemene richtlijnen voor online toepassingen en websites. Naast de in te vullen vragen, moet er plek zijn voor documentnamen, inleidingen, toelichtingen, instructies. De teksten moeten daarom kort en eenduidig zijn. Vragen kunnen uit één of uit meer regels bestaan. Alle vragen moeten enkelvoudig zijn. Meerkeuzeantwoorden zijn snel invulbaar en verwerkbaar. Sommige informatie moet in tabelvorm worden ingevuld.

Voorbeeld contactformulier dat voldoet aan de de algemene richtlijnen voor online toepassingen en websites.
Digitaal contactformulier

Elektronische formulieren

Naast digitale formulieren zijn er ook elektronische formulieren. Deze hebben vaak meerdere stappen en zijn meestal direct gekoppeld aan een (verwerkings-)proces erachter.

Foutmelding

Is een verplicht veld verkeerd of niet ingevuld? Dan worden kadering en het label van het veld rood. Ook verschijnt er een foutmelding die aangeeft welke velden verkeerd of niet zijn ingevuld. De kadering en de labels van de ‘error’-velden hebben altijd de volle rode kleur. De 'box' van de foutmelding heeft de lichtere rode kleur van het kleurenschema.

Voorbeeld van een foutmelding die verschijnt wanneer een veld verkeerd of niet ingevuld is
Voorbeeld foutmelding

Procesindicator

Een elektronisch formulier met meerdere stappen maakt gebruik van een procesindicator. Op die manier kan de invuller zien in welke fase van het proces hij zit.

Voorbeeld van een elektronisch formulier met meerdere stappen die gebruik maakt van een procesindicator
Procesindicator