Inloggen Account aanvragen

Voertuigen

Er zijn 5 categorieën voertuigen. De toepassing van huisstijlelementen verschilt per categorie.

Categorie 1: Hulpverlening, calamiteit en autoriteit

Deze voertuigen worden ingezet bij incidentmanagement, hulpverlening bij calamiteiten en bij ondersteuning van politietaken. Ze hebben een gele of witte basiskleur, met blauwe striping en reflecterende striping. De kleur geel is alleen toegestaan voor de Incident Management voertuigen (weginspecteurs). En voor een zeer beperkt aantal ander voertuigen (zoals Schipholvoertuigen).

Voorbeeld categorie 1 voertuig met gele of witte basiskleur, met blauwe striping in combinatie reflecterende striping.
Beeld: ©Rijksoverheid
Voorbeeld categorie 1 voertuig

Categorie 2: Inspectie, vervoer en autoriteit

Deze voertuigen worden gebruikt bij uitvoeringstaken. Zoals handhaving van regels, meetwerkzaamheden en inspectie. Deze voertuigen zijn altijd wit of (metallic) zilver. De striping is reflecterend wit en blauw.

Voorbeeld categorie 2 voertuig. Deze voertuigen zij altijd wit of (metallic) zilver. De striping is wit reflecterende en blauw.
Beeld: ©Rijksoverheid
Voorbeeld categorie 2 voertuig

Categorie 3: Herkenbaarheid voor dienstverlenende organisaties

Deze voertuigen zijn voor controle, verkenningswerkzaamheden en advieswerk. De kleur van de voertuigen is altijd wit of (metallic) zilver met een blauwe striping (PMS 645). Deze striping is lichter. Dat is om het verschil in autoriteit en bevoegdheden duidelijk te maken.

Voorbeeld van reflecterende striping op een voertuig van de Rijksoverheid.
Beeld: ©Rijksoverheid
Voorbeeld categorie 3 voertuig

Categorie 4: Gemarkeerde auto’s

Deze voertuigen worden ingezet voor de herkenbaarheid van de organisatie. Ze zijn altijd wit of (metallic) zilver. Ze zijn verder alleen herkenbaar aan het beeld- en woordmerk en hebben geen striping.

Voorbeeld categorie 4 voertuig. Ze zijn altijd wit of (metallic) zilver. Ze zijn verder alleen herkenbaar aan het beeld- en woordmerk en hebben geen striping.
Beeld: ©Rijksoverheid
Voorbeeld categorie 4 voertuig

Categorie 5: Ongemarkeerde auto’s

Dit zijn voertuigen van de Rijksoverheid die niet herkend mogen worden. Ze hebben dus geen beeldmerk of woordmerk.