Inloggen Account aanvragen

Waardedocumenten

De Rijksoverheid geeft verschillende soorten waardedocumenten uit. Bijvoorbeeld certificaten, diploma’s of passen. Kenmerkend aan waardedocumenten is dat ze meestal beveiligd zijn. Veiligheidskenmerken moeten ervoor zorgen dat het document niet te kopiëren of na te maken is. Vraag jezelf van tevoren af aan welke veiligheidseisen het document moet voldoen. En laat je hierover adviseren door de producent.

Waardekenmerk Rijksoverheid

Voor alle waardedocumenten is een speciaal vormgegeven waardekenmerk beschikbaar, zodat waardedocumenten van de Rijksoverheid een eenduidig herkenningselement bevatten.