Inloggen Account aanvragen

Certificaten

Certificaten zijn bijvoorbeeld diploma's, getuigschriften en oorkondes. Meestal worden ze officieel uitgegeven en voorzien van veiligheidskenmerken. 

Basisontwerp

Er is een algemeen basisontwerp met werkdocument voor certificaten. Het basisontwerp kan altijd als basis dienen voor het ontwerp van zwaarder beveiligde waardepapieren. De veiligheidskenmerken kun je hier vrij eenvoudig aan (laten) toevoegen. In de praktijk gebruik je het algemeen basisontwerp en werkdocument meestal voor eenvoudig te produceren documenten. Zoals een oorkonde ter afronding van een interne cursus.

Vormgeving

Voor de vormgeving kun je alle basiselementen van de rijkshuisstijl inzetten. Dus vlakverdeling, kleurgebruik, beeld. De voorbeelden geven een indruk van de mogelijkheden.