Inloggen Account aanvragen

Websites

Door toenemend gebruik van tablets en smartphones komt responsive design steeds vaker voor. De layout en inhoud passen zich dan aan op de grootte van het scherm (van desktop en tablet tot smartphone). Specifieke richtlijnen voor verschillende devices zijn daarom niet langer nodig. Of je nu een website, digitaal magazine of app gaat bouwen: ga altijd uit van de algemene online richtlijnen.

Algemene richtlijnen Online

Voor het toepassen van de rijkshuisstijl voor websites volg je de algemene richtlijnen voor online en de verplichte basiselementen van de huisstijl die daarbij horen. Zoals het logo en de header, (flexibel) basisgrid, online kleuren, webfonts, iconen en favicons.

Op deze pagina vind je ter inspiratie voorbeelden van responsive websites en websites oude stijl. Ook zijn voorbeelden met verschillende typen content van websites opgenomen. Deze zijn nog in de oude stijl (niet responsive), waarbij de webfonts en de iconen nog niet beschikbaar waren.

Responsive design: website RVO
Beeld: ©Rijksoverheid
Responsive design

Neutrale stijl online en campagnestijl

Er is ook een neutrale stijl online voor websites die niet in rijkshuisstijl zijn. En er zijn aanvullende richtlijnen voor campagnewebsites.

Toegankelijkheidseisen

De toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zorgen ervoor dat websites  toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld mensen met een (visuele) handicap. Of voor mensen die tijdelijk niet goed kunnen zien of horen. Bijvoorbeeld als er geen geluid op hun pc zit. Daarnaast verbeteren de eisen vindbaarheid in zoekmachines. Websites van de Rijksoverheid moeten daarom voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Cookie wetgeving

Sinds 2012 gelden er strengere regels voor het gebruik van cookies op websites.