Inloggen Account aanvragen

Logo Rijksinkoopsamenwerking - Full color voor digitaal extern gebruik (PNG)

In deze bestanden staan per taal de full color logo's van Rijksinkoopsamenwerking voor gebruik op digitale communicatiemiddelen van externe partijen.

Waarschuwing

U mag alleen de logo's en bestanden downloaden van de organisatie waarvoor u een account heeft gekregen. Als u logo's downloadt van een andere organisatie dan de organisatie waarvoor u toestemming heeft, wordt uw account direct afgesloten. Houd er rekening mee dat uw bezoek en downloadgedrag worden geregistreerd en actief gecontroleerd.

Twijfelt u of u de juiste organisatie heeft geselecteerd voor het downloaden van logo's? Neem dan altijd eerst contact op met de huisstijlcoördinator van de betreffende organisatie voordat u de logo's gaat downloaden.

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl. De Rijksoverheid kan actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten.