Inloggen Account aanvragen

Taalgebruik Belastingdienst

De Belastingdienst communiceert op vele manieren met burgers en bedrijven. Daarbij spelen met name schriftelijke en digitale teksten een grote rol. Het is daarom van groot belang dat die teksten voldoen aan de kwaliteitseisen die voortvloeien uit de uitgangspunten voor de externe communicatie van de Belastingdienst.

Kwaliteitseisen voor teksten

Of het nu gaat om individueel geformuleerde brieven, standaardbrieven, schermteksten of formulieren, voor al die teksten geldt dat ze:

 • een logische opbouw moeten hebben
 • eenvoudig te begrijpen moeten zijn
 • de juiste toon moeten hebben
 • een heldere en zuivere argumentatie moeten bevatten
 • inhoudelijk juist moeten zijn

Kwaliteitseisen voor schrijvers

Voor de schrijvers betekent dat het volgende:

 • sluit aan bij een gebeurtenis
 • schrijf persoonlijk en direct
 • schrijf handelingsgericht
 • schrijf doelgroep- en lezergericht
 • geef snel informatie op hoofdlijnen
 • schrijf zonder rompslomp
 • zorg voor een goede balans tussen juridische juistheid en begrijpelijkheid

Hulp bij het schrijven

Om de schrijvers van onze dienst te helpen, zijn er de nodige middelen beschikbaar:

 • de digitale huisstijlwijzer
 • schrijfhulpen
 • de methode van De Drie Poorten
 • workshops, cursussen
 • advies in de breedste zin van het woord door de Taalcöordinatoren