Inloggen Account aanvragen

Argumentatie Belastingdienst

De Belastingdienst is soms de bezorger van slecht nieuws. Je wijst bijvoorbeeld een bezwaarschrift af of je moet meedelen dat je niet alle aftrekposten hebt geaccepteerd. In veel gevallen is het lastig een burger te overtuigen van de juistheid van zo’n beslissing. Niemand krijgt immers graag ongelijk. Als een brief niet overtuigend is, kan dat irritatie oproepen. We merken dat aan boze telefoontjes of brieven als reactie op een slecht geschreven brief. En soms leidt dit ook tot bezwaar en eventueel beroep. 

Niet zo:

Ik heb uw bezwaarschrift behandeld, alleen leidt dit niet tot een teruggave.

Het toevoegen van argumenten maakt het bericht aannemelijker:

Maar zo:

Ik heb uw verzoek om vermindering van de aanslag inkomstenbelasting 2009 behandeld. U vroeg in uw brief de algemene heffingskorting toe te passen. Deze is echter al toegepast. U kunt dat zien op de specificatie aan de achterzijde van uw voorlopige aanslag.

Het overtuigen van de lezer doe je met argumenten. Standpunten en argumenten horen bij elkaar. Een standpunt is een uitspraak of mededeling die ter discussie kan staan. Je schrijft bijvoorbeeld: 'De kosten van uw camera zijn in uw geval niet aftrekbaar als studiekosten.' De lezer zal zich bij zo’n mededeling terecht afvragen: 'Waarom is dat zo?', of 'Waarom niet?' In zo’n geval is argumentatie nodig. Ga daarom altijd zorgvuldig na of er in je brief uitspraken staan die ‘waarom-vragen’ oproepen. Want, wat voor de Belastingdienst vanzelfsprekend is, is dat niet altijd voor de burger.

Daar komt nog iets anders bij: goede argumentatie is een kwestie van ethiek. Als Belastingdienst bemoeien wij ons voortdurend met privézaken van de burger. Aftrekposten hebben immers vaak te maken met het privéleven van die burger. Daarom hebben wij de plicht om volkomen helder te zijn bij het beargumenteren van onze standpunten. Daar heeft die burger recht op!

Als zender/schrijver van een standpunt zul je er dus voor moeten zorgen dat de bijbehorende argumenten volledig en relevant zijn. Waar moet je op letten?

  • Zorg dat het voor de lezer duidelijk is wat standpunten zijn en wat argumenten.
  • Gebruik argumenten die overtuigend zijn voor de lezer.
  • Ondersteun de argumenten als dat mogelijk is met bronnen (cijfers, overzichten, berekeningen).
  • Leg duidelijke verbanden tussen algemene informatie en de situatie van de burger.
  • Onderscheid meningen van feiten.