Inloggen Account aanvragen

Tekstopbouw Belastingdienst

De teksten die de Belastingdienst publiceert moeten overzichtelijk zijn. De lezers moeten meteen kunnen zien waar een tekst over gaat en waar de gezochte informatie staat. Om dit te bereiken is het belangrijk dat je een tekst helder opbouwt. 

Hoofdindeling

De hoofdindeling van een tekst bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. Daarnaast zijn er nog enkele andere elementen die teksten overzichtelijk maken. Denk hierbij aan:

  • niet te veel niveaus in een tekst
  • korte alinea's
  • korte tekstdelen
  • tussenkoppen
  • opsommingen

Niet te veel niveaus

Probeer het aantal niveaus (subparagrafen, sub-subparagrafen, enzovoort) in je teksten te beperken tot maximaal vijf. Bij folioteksten mag je zelfs niet dieper nummeren dan het derde niveau (1.1.1). Wil je nog een niveau aanbrengen, gebruik dan de ongenummerde tussenkop.

Korte alinea's

Er is geen standaard aantal regels voor een alinea, maar als het meer dan tien regels worden, moet je er wel op letten dat je niet inmiddels een ander onderwerp aan het behandelen bent. Per alinea behandel je namelijk maar één onderwerp. Meer informatie vind je bij heldere alinea’s.

Hoe ziet een alinea eruit?

Begin een alinea direct aan de linkerkantlijn, spring niet in. Scheid alinea's van elkaar met een witregel. Schrijf binnen een alinea achter elkaar door (laat een zin niet op een nieuwe regel beginnen).

Gebruik tussenkoppen

Niet elke nieuwe alinea hoeft een tussenkop te krijgen. Plaats wel tussenkoppen als je binnen een paragraaf een nieuw deelonderwerp gaat bespreken.

Gebruik opsommingen

Gebruik opsommingen als een zin veel opsommende delen bevat. Als die delen achter elkaar worden geplaatst, vergt het lezen van de zin veel inspanning. Een opsomming maakt het geheel direct inzichtelijk. Kijk voor meer informatie bij opsommingen.