Inloggen Account aanvragen

Handboek huisstijl fysieke omgeving - Raad voor de Kinderbescherming

Dit handboek bevat richtlijnen voor de inrichting van de fysieke ruimtes van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De RvdK maakt gebruik van de Rijkshuisstijl, maar heeft ook een deelidentiteit binnen deze Rijkshuisstijl. Deze is vastgelegd in de organisatiespecifieke richtlijnen (het huisstijlhandboek) van de RvdK. Het consistent doorvoeren van richtlijnen versterkt de herkenbaarheid voor ketenpartners en cliënten, en vergroot de identificatie met de organisatie door de eigen medewerkers.