Inloggen Account aanvragen

Logius

Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakt gebruik van een deelidentiteit. Doel van deze deelidentiteit is een herkenbare, consistente en eenduidige uitstraling. De rijksbrede huisstijl en de afspraken met het kerndepartement gelden hierbij als algemeen kader.

De richtlijnen voor de deelidentiteit gelden alleen voor Logius. Logius communiceert met uiteenlopende doelgroepen: de medewerkers, de markt, de overheid en de samenleving. Dat doet Logius via verschillende kanalen en met diverse middelen. De vormgeving van deze middelen staat beschreven in  onderstaand huisstijlhandboek.