Inloggen Account aanvragen

Print- en drukwerk IenW

Hier vind je organisatiespecifieke richtlijnen voor print- en drukwerk van IenW.

Advertentie A4, A5 (staand) en A5 (liggend)

Bij de advertentie loopt het tekstvlak over het hemelblauwe tekstvlak variërend in 3 lengtes, afhankelijk van de tekstlengte. Het vlak plaats je tot de helft, tot de kwartlijn of tot de onderzijde van de pagina. Houd tussen de tekst en het motto minimaal 3 witregels aan. In zwart-wit advertenties pas je het kleurvlak altijd in een vastgestelde tint toe.

Advertentie A4 (long-copy)

Voor long-copy-advertenties gebruik je de horizontale vlakverdeling. Zo is er meer ruimte voor een interessant beeld of de redactionele inhoud. De bovenste helft krijgt een hemelblauw kleurvlak of een beeld. Let op dat bij gebruik van beeld de afzender naast het lint wel goed leesbaar is. De onderste helft bevat, in een tweekoloms opzet, het redactionele deel.

Affiche A4, A3, A2

Voor affiches gebruik je altijd de Rijkoverheid Sans. Voor intern gebruik zijn er Wordsjablonen voor affiches in ontwikkeling. Daarin kun je zelf tekst en beeld invoegen. De tekst is dan in Verdana. Op affiches is het niet toegestaan om teksten of tekstkaders over foto’s te plaatsen. Je kunt het bovenste vlak ook hemelblauw maken, onderin staat dan een foto.

Omslag brochure en folder A4, A5, A6

De voorzijde van een folder of een brochure is horizontaal verdeeld in gelijke vlakken. De tweedeling van de achterzijde is verticaal. De onderste helft van de voorzijde van het omslag vul je in met een foto of met de kleur hemelblauw. De bovenste helft van de voorzijde is altijd wit. Illustraties (infographics en cartografie) zijn niet toegestaan op omslagen. Over foto’s op het omslag mag je geen teksten of tekstkaders plaatsen.

Bij A6 lijnt het motto niet met het woordmerk, maar met de titel. Dit is vanwege het kleine formaat.

Binnenwerk brochure en folder A4, A5, A6

De opening van een hoofdstuk plaats je op een wit of een aflopend hemelblauw kleurvlak. Dit kleurvlak is altijd de bovenste helft van de horizontale indeling. Het bevat de titel en eventueel de inleiding.

 • Opmaak

  De pagina’s hebben een ruime, toegankelijke opmaak. Het bovenste gedeelte van de bladspiegel correspondeert met de logozone van het omslag en wordt niet gebruikt voor (lopende) tekst. Dit geldt voor de formaten A4 staand en A5 staand. De formaten A6 staand en A5 liggend hebben een kleinere witmarge.
 • Kolombreedte

  De broodtekst kan over de verschillende kolombreedtes van het stramien worden gezet. De inleiding loopt altijd over de volle breedte.
 • Beeld

  Beeld kan in de kolomopzet meelopen, of aflopend worden geplaatst.

Rapport

Voor een rapportomslag gebruik je dezelfde template als die voor een brochure op A4-formaat. Het binnenwerk maak je op volgens de huisstijlapplicatie Carma DocSys.

Boekdrukformaat klein (170 x 240 mm)

Naast de gangbare DIN A-formaten mag je voor boeken ook het boekdrukformaat klein (DFK) gebruiken: 170 x 240 mm. Dit veelgebruikte formaat voor boeken is afgeleid van de meest gangbare pers- en drukvelformaten. Boeken worden bij voorkeur genaaid gebrocheerd.

Flyer A4 en A5

Een flyer is maximaal 2 pagina’s (enkelbladig). De achterzijde van een flyer heeft geen verticaal kleurvlak. De afzendgegevens worden op een flyer als afsluiter rechts onderaan geplaatst.

Nieuwsbrief

Een nieuwsbrief kan enkelbladig of meerbladig zijn. In de meerbladige template is de voettekst opgenomen vanaf pagina 2. In de enkelbladige template vervalt het verticale kleurvlak op de achterzijde. De afzendgegevens komen in dit geval op de achterzijde rechts onderaan te staan. De nieuwsbrief heeft een inhoudsopgave en een vaste subkoptitel die is opgebouwd uit de volgende gegevens:

Nieuwsbrief | Jaargang | Nummer | Datum

Gedrukte nieuwsbrieven worden alleen op A4-formaat gepubliceerd.

Uitnodiging A5 (liggend)

Telt de uitnodiging 3 pagina’s of meer? Dan gebruik je een staand A5-formaat. Voor
een uitnodiging van maximaal 2 pagina’s gebruik je het liggende A5-formaat. Bij de liggende uitnodiging loopt het hemelblauwe tekstkader over het beeld heen.

Kaderstijlen in print en drukwerk

Kaderteksten accentueren tekst of maken gegevens overzichtelijk. De marge binnen het kader is gelijk aan het kolomwit: 4 mm. Voor deze stijlelementen kun je gebruik maken van de Indesign bestanden van IenW. Soorten kaderstijlen:

 • Kader 1: open kader

  Voor teksten die buiten de lopende tekst vallen. Bijvoorbeeld aanvullende informatie bij een interview. De kleur is hemelblauw of groen en de tekst in de Rijksoverheid Sans. 
 • Kader 2: volvlak

  Om belangrijke punten in de lopende tekst te benadrukken. Dit kader is dus onderdeel van de lopende tekst. De kleur is geel, lichtblua of groen en de tekst is in Rijksovereid Serif.
 • Kader 3: Schema kader

  Dit kader gebruik je voor schema’s en planningen. De kleur is hemelbauw en de tekst is in de Rijksoverheid Sans.