Inloggen Account aanvragen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Binnen de rijkshuisstijl heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een deelidentiteit. Deze geldt als aanvulling op de algemene richtlijnen voor basiselementen en communicatiemiddelen.

Interne publicaties

Voor intern drukwerk, zoals informatiebladen, uitnodigingen, brochures en posters om medewerkers te informeren, gelden de algemene huisstijlrichtlijnen. Voor intern drukwerk kun je gebruik maken van alle kleuren uit het rijksbrede kleurenpalet. Ook de vlakverdeling mag je zelf kiezen. En of je op het omslag beeld wil gebruiken of niet.

Directies of afdelingen kunnen geen vaste kleur claimen voor drukwerk.

Externe publicaties

Voor de vormgeving van externe publicaties is een aparte vertaalslag van de richtlijnen gemaakt. Er is onder andere voor vaste kleurencombinaties gekozen:

  • roze en donkerbruin
  • rood en oranje
  • lichtblauw en hemelblauw
  • paars en mintgroen
Kleurencombinaties VenJ: roze en donkerbruin, rood en oranje, lichtblauw en hemelblauw, paars en mintgroen.
Kleurencombinaties VenJ

Uitgangspunten voor de vormgeving van externe publicaties zijn:

  • hoe meer beleidsgericht, des te meer bescheiden de vormgeving;
  • hoe meer publieksgericht, des te aantrekkelijker de vormgeving.

Er zijn 4 categorieën van externe publicaties:

  • Extern drukwerk beleidsmatig
  • Extern drukwerk instructief
  • Extern drukwerk corporate
  • Extern drukwerk corporate informatiebladen

Extern drukwerk beleidsmatig

De inhoud is beleidsmatig, beroepsmatig en voor interdepartementale doelgroepen. Dit drukwerk heeft een vast stramien en vaste typografie. De typografie en kleurvlakken zijn in 1 van de 4 kleurcombinaties. De stempeltekst 'Justitie en Veiligheid. Voor een veilige en rechtvaardige samenleving.' staat op de achterzijde. Dit type drukwerk bevat geen beeld.

Extern drukwerk beleidsmatig
Extern drukwerk beleidsmatig

Extern drukwerk instructief

De inhoud is instructief, zakelijk, informatief en bestemd voor een specialistische doelgroep. Bijvoorbeeld notarissen, advocaten, rechterlijke macht, mediators of politici/Kamerleden. Het drukwerk heeft een vast stramien en vaste typografie. Typografie en kleurvlakken zijn in 1 van de 4 kleurcombinaties. De stempeltekst 'Justitie en Veiligheid. Voor een veilige en rechtvaardige samenleving.' staat op de achterzijde. Het beeld is volgens de richtlijnen voor beeldgebruik.

Extern drukwerk instructief
Het grijze vlak in dit voorbeeld symboliseert de plaats van beeld.

Extern drukwerk corporate

De inhoud van dit type drukwerk is corporate en representatief. Het heeft een vrij stramien, fotografie is volgens de beeldrichtlijnen. Typografie en kleurvlakken zijn bij voorkeur RO-Oranje. Je hebt de mogelijkheid tot toevoegen van wetteksten op een vrije manier. De stempeltekst 'Justitie en Veiligheid. Voor een veilige en rechtvaardige samenleving.' staat op de achterzijde.

Extern drukwerk corporate
Het grijze vlak in dit voorbeeld symboliseert de plaats van beeld.

Extern drukwerk corporate informatiebladen

De inhoud van dit drukwerk is voor een groot algemeen publiek en is bedoeld om voor te lichten. De vorm is volgens een vast stramien. Typografie is altijd in RO-Robijnrood en RO-Oranje. Het kader 'Justitie en Veiligheid' staat op de achterzijde.

Extern drukwerk corporate informatiebladen
Extern drukwerk corporate informatiebladen

Digitale communicatie

Voor digitale communicatiemiddelen heeft JenV een vaste hoofdkleur: lichtblauw.

Kleurgebruik in digitaal communicatiemiddel VenJ
Kleurgebruik in digitaal communicatiemiddel VenJ

Personeelsvereniging en jongerenvereniging

De Personeelsvereniging van Justitie en Veiligheid en de jongerenvereniging Next JenV hebben als verenigingen een eigen rechtspersoonlijkheid. Zij mogen de rijkshuisstijl niet gebruiken. Dit is om verwarring over verantwoordelijkheid te voorkomen.