Inloggen Account aanvragen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Binnen de rijksbrede huisstijl heeft het ministerie van VWS een deelidentiteit gecreëerd. Deze identiteit bestaat uit vaste vlakverdelingen en formaten, papiersoorten en kleuren. Oranje is de basiskleur. Daarnaast zijn er 6 ondersteunende kleuren gekozen.

Er zijn ook open bestanden beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor externe professionals (vormgevers, DTP-ers). De InDesign-bestanden van de rijksoverheid, zijn aangepast aan de deelidentiteit van het ministerie van VWS. Denk aan het logo, kleurgebruik, fotografie, grid en typografie.

Formaat, vlakverdeling en papier

We gaan uit van 3 standaarddocumenten: luxe, standaard en sober met formaat A4, A5 of B5. Onderstaand zijn de keuzes voor vlakverdeling per standaarddocument aangegeven. (Een gedeelte van) de achterzijde van het omslag is altijd oranje. Is er geen sprake van een fotovlak, dan is het halve vlak op de achterzijde altijd wit. De keuze van het kleurvlak op de voorzijde, hieronder aangegeven met grijs, is vrij. Het logo wordt geplaatst volgens de algemene richtlijnen.

Kleurenpalet VWS

Het kleurenpalet van VWS bestaat uit 7 kleuren. De basiskleur is Rijksoverheid Oranje. Het kleurvlak op de achterzijde van het omslag is dan ook altijd oranje. Naast deze basiskleur is er een ondersteunend kleurenpalet . Hieruit kun je naast oranje nog maximaal 2 kleuren kiezen. Het binnenwerk bestaat uit maximaal 2 verschillende kleuren. Het is toegestaan om voor een publicatie alleen de basiskleur oranje te gebruiken.

Typografie

De Rijksoverheid Serif gebruiken we voor de broodtekst (platte tekst) en de Rijksoverheid Sans Heading voor (sub)koppen. De interlinie staat voor VWS vast op 4,5 mm. De interlinie wijkt af van de omschrijving in de richtlijnen, maar komt ten goede aan de leesbaarheid. Ook de grootte van de broodtekst wijkt af van de richtlijnen, deze is 9,5 pt. Voor VWS zijn speciale alineastijlen en basissjablonen vervaardigd.