Inloggen Account aanvragen

Nationaal Cyber Security Centrum

De huisstijl van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een deelidentiteit van de rijkshuisstijl. Deze deelidentiteit kenmerkt zich door specifieke keuzes binnen de basiselementen van de rijkshuisstijl. Het NCSC kiest in externe publicaties voor gebruik van 1 basiskleur (oranje), in combinatie met een aantal ondersteunende kleuren. Ook wordt er een specifieke vlakverdeling gebruikt.

Vuistregels deelidentiteit NCSC

  • NCSC gebruikt 1 hoofdkleur en 4 ondersteunende kleuren.
  • NCSC gebruikt het lettertype RijksoverheidSans voor koppen en beeldbepalende typografie.
  • NCSC maakt binnen externe publicaties onderscheid tussen corporate (publicaties over de organisatie zelf) en beleidsmatig.
  • NCSC maakt voor de opmaak van verschillende uitingen gebruik van Indesign-templates.

Interne publicaties

Voor interne publicaties, om medewerkers te informeren, gelden de algemene huisstijlrichtlijnen. Je kunt gebruik maken van alle kleuren uit het rijksbrede kleurenpalet. Ook de vlakverdeling en het wel of niet gebruiken van beeld kun je zelf bepalen. Zorg wel dat de afzender altijd herkenbaar is, hetzij in tekst of als logo.

Externe publicaties

Voor de vormgeving van externe publicaties zijn specifieke keuzes in de basiselementen gemaakt. Dit geldt voor de volgende onderdelen:

Kleur

Het kleurenpalet van het NCSC bestaat uit 5 kleuren. De basiskleur is Rijksoverheid Oranje. Daarnaast gebruikt het NCSC 4 ondersteunende kleuren. Je kunt voor grote vlakken of typografie naast deze kleuren ook nog het wit van het papier gebruiken. Dit geeft een frisse uitstraling en zorgt ervoor dat de andere kleuren beter tot hun recht komen.

De juiste kleurwaarden voor gebruik op beeldscherm of drukwerk vind je op de pagina's online kleuren en drukwerkkleuren.

De hoofdkleur van het NCSC is Rijksoverheid Oranje. De ondersteunende kleuren zijn Rijksoverheid Hemelblauw, Rijksoverheid Lichtblauw, Rijksoverheid Rood en Rijksoverheid Mintgroen.

Verlooptint van communicatiekleuren

Het is alleen toegestaan een verloop toe te passen van lichtblauw naar mintgroen, mits deze gebruikt wordt als volvlak op de binnenkant omslag. Hier mag je geen teksten of beeldelementen overheen plaatsen.

Voorbeeld van kleurverloop in communicatiemiddelen van het NCSC.

Kleurpercentages en afwijking van communicatiekleuren

Voor infographics en grafieken heb je soms meerdere kleuren nodig. In dat geval mag je naast de verplichte hoofdkleur alle ondersteunende kleuren gebruiken, waar nodig ook in percentages.

Alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik je extra kleuren uit het rijksbrede kleurenpalet voor infographics of grafieken. Overleg dit altijd met de huisstijlco├Ârdinator van de NCTV.

Tabellen

In tabellen worden alleen de horizontale lijnen weergegeven, die zijn hemelblauw. De bovenste lijn is altijd een oranje stippellijn. Bekijk voor toepassing hiervan de InDesign-templates.

Voorbeeld van een tabel zoals gebruikt in publicaties van het NCSC.

Kaders

Kaders krijgen binnen teksten altijd een lichtblauwe of mintgroene achtergrond. Bovenaan het kader plaats je altijd een oranje stippellijn. Bekijk voor de exacte toepassing hiervan de InDesign-templates.

Voorbeeld van kadergebruik in communicatiemiddelen van het NCSC.

Typografie

Het NCSC voert de reguliere rijkshuisstijl-lettertypes. Voor een overzicht van de toe te passen lettergroottes en kleuren kun je de handleiding typografie bekijken. Het makkelijkst is om vanuit de InDesign-basistemplates te werken, waarin typogrammen zijn opgenomen voor veelvoorkomende tekststijlen.

Vlakverdeling/ontwerpvoorwaarden

In het binnenwerk van publicaties gebruik je een horizontale vlakverdeling of volvlakken. Hetzelfde geldt voor alle overige communicatiemiddelen.

Op de achterzijde van het omslag staat altijd een verticale vlakverdeling met links een wit vlak en rechts een oranje kleurvlak. De vlakverdeling op de voorzijde is afhankelijk van het gebruik.

De specifieke eigenschappen van ondergenoemde publicatietypen zijn vastgelegd in InDesign-basistemplates.

Voorbeeld van een omslag voor een corporate publicatie van het NCSC.

Corporate publicaties

Bij corporate publicaties (over de organisatie zelf) is de voorzijde van het omslag altijd een oranje volvlak. Als het betreffende middel daarvoor ruimte biedt, plaats je op de voorzijde groot een woordbeeld NCSC. Dit staat linksonder tegen de rug en de onderzijde aan. Het heeft een vast formaat voor A5 en A4 en is wit van kleur.

Voorbeeld van een omslag voor een beleidsmatige publicatie van het NCSC.

Beleidsmatige publicaties

Bij beleidsmatige publicaties gebruik je voor de voorzijde van het omslag altijd een horizontale vlakverdeling, waarin je een wit kleurvlak (boven) combineert met een foto (onder).

Oranje stippellijn

Een belangrijk beeldelement in de NCSC-huisstijl is een oranje stippellijn. In publicaties is deze terug te vinden boven citaten, figuren, grafieken, tabellen, kaders en voetnoten. Op een volvlak oranje mag je ook een witte stippellijn gebruiken.

In afwijkende publicaties (zoals infographics) pas je de stippellijn waar mogelijk toe, mits deze het geheel ondersteunt.

Voorbeeld van een stippellijn zoals gebruikt in publicaties van het NCSC.

Colofon

Als het betreffende middel daarvoor ruimte biedt, staat linksonder op de achterzijde een colofon met afzendergegevens. Deze gegevens staan vast, en vind je in de InDesign-basistemplates.

Voorbeelden/sjablonen

In het document Handleiding typografie NCSC vind je een overzicht van de toepassing van kleurgebruik, typografie en voorbeelden van kaders, grafieken en tabellen.

Van de belangrijkste documentvormen en -types zijn InDesign-templates beschikbaar. Deze bevatten typogrammen in de correcte lettergroottes en -kleuren, basiselementen zoals tabellen en figuren, en de toepassing van fotografie.