Inloggen Account aanvragen

Nationaal Cyber Security Centrum

De huisstijl van het NCSC is een deelidentiteit van de rijkshuisstijl. Deze deelidentiteit kenmerkt zich door specifieke keuzes binnen de basiselementen van de rijkshuisstijl. De NCSC kiest in publicaties voor gebruik van één basiskleur (mintgroen) in combinatie met een aantal ondersteunende kleuren. Ook wordt er een specifieke vlakverdeling toegepast.

Vuistregels deelidentiteit NCSC

  • NCSC gebruikt één hoofdkleur en vier ondersteunende kleuren
  • NCSC gebruikt het lettertype RijksoverheidSans voor koppen en beeldbepalende typografie.

Interne publicaties

Voor interne publicaties, om medewerkers te informeren, gelden de algemene huisstijlrichtlijnen. Je kunt gebruik maken van alle kleuren uit het rijksbrede kleurenpalet. Ook de vlakverdeling en het wel/niet gebruiken van beeld kun je zelf bepalen. Zorg wel dat de afzender altijd herkenbaar is, hetzij in tekst of als logo.

Externe publicaties

Voor de vormgeving van externe publicaties zijn specifieke keuzes in de basiselementen gemaakt. Dit geldt voor de volgende onderdelen:

Kleur

Het kleurenpalet van het NCSC bestaat uit vier basiskleuren. De hoofdkleur is Rijksoverheid Mintgroen.
De ondersteunende basiskleuren zijn Paars, Oranje en Violet. Aanvullend zijn er een aantal accentkleuren, die alleen in figuren gebruikt worden.

Je kunt voor grote vlakken of typografie naast deze kleuren ook nog het wit van het papier gebruiken. Dit geeft een frisse uitstraling en zorgt ervoor dat de andere kleuren beter tot hun recht komen.

Voor de juiste kleurwaarden met betrekking tot gebruik op beeldscherm of drukwerk, verwijzen wij naar de pagina’s voor Online kleuren en Drukwerkkleuren.

De hoofdkleur is Rijksoverheid Mintgroen.  De ondersteunende basiskleuren zijn Paars, Oranje en Violet.

Kleurpercentages en afwijking van communicatiekleuren

Voor infographics en grafieken heb je soms meerdere kleuren nodig. In dat geval mag je naast de hoofdkleur alle ondersteunende kleuren gebruiken, waar nodig ook in percentages.

Alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik je extra kleuren uit het rijksbrede kleurenpalet voor infographics of grafieken. Overleg dit altijd met de huisstijlcoördinator.

Tabellen

In tabellen worden alleen de horizontale lijnen weergegeven, die zijn mintgroen. Boven de tabeltitel wordt een violetkleurige stippellijn geplaatst.

Voorbeeld van een tabel zoals gebruikt in publicaties van het NCSC.

Kaders

Kaders krijgen altijd een mintgroene achtergrond op 40%. Bovenaan de kadertitel wordt een violetkleurige stippellijn geplaatst. Bekijk voor de exacte toepassing hiervan de aangeboden Indesign-templates.

Voorbeeld van kadergebruik in communicatiemiddelen van het NCSC.

Typografie

Het NCSC voert de reguliere rijkshuisstijl-lettertypes. Bekijk hiervoor de pagina Basiselementen Lettertype.

Vlakverdeling / Ontwerpvoorwaarden

In alle communicatiemiddelen wordt gebruikgemaakt van een horizontale vlakverdeling of volvlakken.

Bij publicaties gebruik je aan de voorzijde van het omslag altijd een horizontale vlakverdeling, waarin een wit kleurvlak (boven) gecombineerd wordt met een foto (onder). Indien geen beeld voorhanden is kan in plaats van de foto een kleurvlak geplaatst worden.

De achterzijde van een omslag bevat altijd een verticale vlakverdeling, met links een wit vlak en rechts een oranje kleurvlak. De vlakverdeling op de voorzijde is afhankelijk van het gebruik.

Vlakverdeling

Colofon
Als het betreffende middel daarvoor ruimte biedt, staat linksonder op de achterzijde een colofon met afzender- gegevens.

Beeldgebruik
Voor de toepassing van fotografie, illustratie of iconen gelden de algemene beeldregels uit de rijkshuisstijl.