Inloggen Account aanvragen

Beeldgebruik Nederlandse Arbeidsinspectie

Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie gelden de algemene richtlijnen voor beeldgebruik. Daarnaast gelden de volgende punten:

Passend bij activiteiten Nederlandse Arbeidsinspectie

Foto’s dienen zo veel mogelijk bij de activiteiten/taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie te passen, waarbij bij voorkeur in veilige situaties werkende mensen in beeld worden gebracht. Daarnaast kunnen bij het onderwerp passende arbeidsmiddelen, machines, installaties, werkplekken, bedrijven/bedrijfsterreinen en inspecteurs in beeld worden gebracht.

Diversiteit personen

De te fotograferen personen worden zoveel mogelijk ‘divers’ in beeld gebracht. Dat wil zeggen zowel mannen als vrouwen, zowel blank als gekleurd, zowel jong als op leeftijd.

Informatief en inhoudelijk

Het beeld is informatief en is een inhoudelijke ondersteuning van het onderwerp.

Verticale oriëntering

Je probeert in het beeld zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verticale oriëntering in de vormgeving. Dat kan ook met een beeld waarvan een deel doorloopt op de achterzijde van een ontwerpvlak (bijvoorbeeld de omslag).