Inloggen Account aanvragen

Communicatiemiddelen Nederlandse Arbeidsinspectie

Voor alle communicatiemiddelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie gelden de algemene huisstijlrichtlijnen plus de organisatiespecifieke richtlijnen SZW, aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Brochures Nederlandse Arbeidsinspectie

Voor brochures gelden dezelfde huisstijlregels als voor brochures van SZW. Aangevuld met de mogelijkheid om paars als steunkleur toe te passen.

Colofon

In het colofon staat in ieder geval:

  1. De zinsnede: De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  2. (Eventueel) andere, meer gespecificeerde, contactinformatie zoals: het postadres , (eventueel) de naam van een directie, het telefoonnummer, het e-mailadres en het webadres: www.nlarbeidsinspectie.nl.
  3. De publicatiedatum (met bij voorkeur de publicatiemaand in letters uitgeschreven, zoals: januari 2022).
  4. Een bestel-, order-, of publicatienummer (optioneel) en in een enkel geval een ISBN-nummer (jaarplan/jaarverslag/boekuitgave).