Inloggen Account aanvragen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Handvatten voor het gebruik van de rijkshuisstijl bij de NVWA.

Rijkshuisstijl

De huisstijl van de NVWA is een afgeleide van de rijkshuisstijl. Denk aan het NVWA-logo, kleurgebruik en lettertype.
De algemene richtlijnen van de rijkshuisstijl vind je onder basiselementen. Voor het verkrijgen van logosets en werkbestanden heb je een account nodig.

Logo

Het standaardformaat (100% toepassing) gebruik je op A3- en A4-formaten. Het beeldmerk is dan 39 x 13 mm. Bij A5- en A6-formaten gebruik je 70% van het standaardformaat en bij A2 120%. Bij andere formaten moet de verhouding van de drager tot het logo altijd leiden tot een goede balans tussen de afzender en de boodschap.

Deze afbeelding toont de 2 verschillende varianten van het beeldmerk: met een verhouding van 1:3 en een verhouding van 1:2.
Figuur 1: lange en korte variant van het beeldmerk

Het beeldmerk bestaat uit een blauw lint met onderin een speciaal voor de Rijksoverheid gestileerde versie van het rijkswapen. Dit rijkswapen is altijd wit. Het is dus geen uitsparing van de vorm van het wapen in het blauwe lint.

Rechts van het beeldmerk staat het woordmerk.

Korte of lange variant

Je gebruikt het beeldmerk in een korte of lange variant. De voorkeurshoogte is 3 vierkanten hoog. Het logo heeft dan een verhouding van 1:3 (breedte:hoogte). De minimale hoogte van het logo is 2 vierkanten hoog. Het logo heeft dan een verhouding van 1:2.
De lange variant gebruik je bij staande en vierkante communicatiemiddelen en een kort logo bij een liggend formaat.
In online communicatie gebruik je altijd de korte variant.
Bij beurzen, evenementen en mobiele presentaties gebruik je altijd de lange variant.

Plaats logo

Het logo van de Rijksoverheid staat centraal boven aan het vlak, en altijd aflopend. De hoogte van het logo stem je af op de drager en de functie. Gebruik nooit meer dan 1 rijkslogo of beeldmerk per uiting.

Afzenderschap logo

Het afzenderschap van de Rijksoverheid bestaat uit 3 lagen: moeder, dochter en kleindochter (de NVWA is kleindochter). Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen met andere partijen mogelijk. Het soort samenwerking bepaalt welk logo je gebruikt. Welk logo je moet gebruiken en op welke plek van een communicatiemiddel is afhankelijk van het afzenderschap het. Je kunt dit bepalen via welk logo moet ik gebruiken.

Varianten logo

De logo's zijn er in 11 verschillende bestandsformaten, geschikt voor verschillende toepassingen.

Kleur

Logokleur

Het beeldmerk is blauw (specificaties voor deze kleur). Alleen voor bewegwijzering is een andere kleur beschikbaar gesteld. 

Communicatiekleuren

De rijkshuisstijl bevat 17 communicatiekleuren. Per kleur zijn er specificaties voor elk type gebruik:
offline specificaties
online specificaties

Hoofdkleuren

De NVWA gebruikt daarvan 3 hoofdkleuren als basiskleuren voor alle publicaties en communicatiemiddelen die we ontwikkelen:

  • rood
  • hemelblauw
  • lichtblauw

Steunkleuren
Daarnaast gebruiken we steunkleuren voor extra elementen zoals grafieken en illustraties.

Uit de beschikbare rijkshuisstijlkleuren heeft de NVWA 6 steunkleuren geselecteerd:

  • donkerblauw
  • paars
  • robijnrood
  • donkergroen
  • oranje
  • groen

Kleurtinten
Soms mag je kleurtinten gebruiken, maar alleen als dit functioneel is. Bijvoorbeeld bij tabellen, in formulieren en op websites.

Beeld

In de rijkshuisstijl speelt beeld een grote rol. Juist om onnodige vormelementen te voorkomen. Gebruik beeld om vorm en inhoud aan elkaar te koppelen.

De beeldrichtlijnen van de Rijksoverheid vind je onder beeld.

Daar vind je ook de richtlijnen voor het gebruik van:
• fotografie
• illustraties
• iconen

Foto’s beschikbaar in Mediatheek Rijksoverheid

Alle beelden van rijksoverheidsorganisaties staan in de Mediatheek Rijksoverheid.
Voor het aanvragen van een nieuw gebruikersaccount neem je contact op met de liaison van je organisatie of je opdrachtgever. Dit kan via de Mediatheek.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Mediatheek.

Iconenset

Er is een basisset beschikbaar van algemene iconen. Deze worden doorlopend aangevuld.

Voorbeelden van iconen die opgemaakt zijn in de iconenstijl van de rijkshuisstijl.
Iconen rijkshuisstijl

Je vindt er ook de uitgangspunten en designprincipes voor de stijl van iconen voor het geval er een nieuw icoon gemaakt moet worden.

Digitale toegankelijkheid

Als er middelen gemaakt worden die zijn bestemd voor online publicatie, dan moeten deze voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Schrijfwijze

In NVWA-publicaties schrijven we volgens de officiële spelling en gebruiken we de huisstijl. 

De richtlijnen op een rij (vraag deze aan als je schrijft voor de NVWA)

Spelling

De officiële spelling vind je in de Woordenlijst Nederlandse Taal, het groene boekje online op de website van de Taalunie. Op deze site staan ook veelgestelde vragen over taal en spelling.

Vragen?

Heb je vragen over de huisstijl van de NVWA? Neem contact op via content@nvwa.nl.