Inloggen Account aanvragen

Fotografie Raad voor de Kinderbescherming

We delen fotografie op in 3 categorieen: kind en omgeving, kind, en omgeving.

Kind en omgeving

Binnen deze categorie vallen alle beelden die duidelijk de leefomgeving van het kind in beeld brengen. Het kind is vanaf een afstand gefotografeerd.

Kind

Binnen deze categorie vallen alle beelden waarbij het kind van dichtbij gefotografeerd is.

Omgeving

Binnen deze categorie vallen alle beelden waarbij er geen kinderen in beeld zijn. De foto moet tot de verbeelding spreken en geeft een duidelijk beeld van de omgeving waarin het kind zich bevindt.

Uitgangspunten beeldgebruik

De Raad biedt perspectief op betere opvoedingssituatie

 • Perspectief letterlijk in beeld brengen.
 • Perspectivische lijnen in gefotografeerde situatie.
 • Kijken naar de huidige en toekomstige situatie van het kind.

Kind staat centraal

 • Fotograferen vanuit kikkerperspectief.
 • Letterlijk kijken door de ogen van een kind.

Geen kinderen herkenbaar in beeld in verband met privacy

 • Kind niet frontaal in beeld brengen.
 • Eventueel van opzij of vanaf de achterkant. Of bijvoorbeeld hand 'spontaan' voor het gezicht brengen.

Aansluiten bij de situatie van cliënten

 • Liever neutrale dan al te blije beelden. Op sommige middelen, zoals uitnodigingen, passen wel vrolijkere beelden.

Kind in een realistische opvoedingssituatie plaatsen

 • Kies alleen situaties of locaties die het werkterrein van de Raad beslaan.

Doelgroepen

 • leeftijd varieert
 • allochtoon en autochtoon
 • jongens en meisjes
 • kinderen en ouders
 • kinderen alleen of in groepje
 • alle opleidingsniveaus (vmbo-gymnasium)

Voorbeelden van werkvelden in trefwoorden

 • bescherming
  onveilige opvoedingssituatie, mishandeling, verwaarlozing, uitspraak rechter, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, leeftijd 0-18

 • gezag en omgang
  ouders, scheiding, omgangsregeling, 2 huizen, leeftijd 0-18
 • straf
  delict, politie, proces verbaal, cel, luchten, rechtszitting, uitspraak rechter, boete, justitiële jeugdinrichting, leeftijd 12-18
 • taakstraffen
  kleine delicten, leer- en werkstraf, politie, proces verbaal, rechtszitting, leeftijd 12-18
 • adoptie
  beginseltoestemming ouders, huisbezoek, wachten, jonge kinderen, uiteenlopende herkomstlanden
 • leerplicht
  ongeoorloofd schoolverzuim, hangjongeren, spijbelen, leeftijd tot en met 18 jaar

Voorbeelden

Voorbeelden van fotografie vind je in de Mediatheek Rijksoverheid.