Inloggen Account aanvragen

Afzenderschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In relatie tot de Rijksoverheid zijn de ministeries de dochters. Ook organisaties met een relatief onafhankelijke positie ten opzichte van het moederdepartement krijgen de status van dochter. Dit geldt ook voor RVO. 

Logo Rijksdienst voor Ondenemend Nederland (bestaand uit woordmerk en beeldmerk)
©Rijksoverheid

Doet RVO voor een organisatie slechts een deel van de uitvoering en is RVO daarmee onzichtbaar voor de doelgroep? Dan blijft diezelfde organisatie de afzender.

Thematisch communiceren

De communicatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een thematische aanpak. De thema’s zijn:

  • duurzaam ondernemen
  • agrarisch ondernemen
  • innovatief ondernemen
  • internationaal ondernemen

Er zijn geen aparte (aanvullende) huisstijlrichtlijnen per thema.

Vertalingen

Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland logo is verkrijgbaar in Nederlands en Engels. De Engelse schrijfwijze is Netherlands Enterprise Agency.