Inloggen Account aanvragen

Basiselementen RIVM

De deelidentiteit van het RIVM bestaat uit de volgende basiselementen:

Kleur

De algemene kleur van het RIVM is oranje. Dit is onze nationale kleur en daarmee de kleur van de samenleving. Oranje wordt gebruikt voor de RIVM-brede (corporate) middelen, zoals de website rivm.nl, (standaard) rapportomslagen, congresmappen et cetera.

De oranje kleur hoeft niet te worden gebruikt voor middelen ten behoeve van de diverse programma's en projecten van de verschillende kennisdomeinen. Hiervoor kan een keuze worden gemaakt uit het kleurenpalet van de Rijkshuisstijl.

Voorbeeld van een omslagmap in het oranje

Rijkshuisstijlkleur oranje
Oranje

Pay-off

Het RIVM heeft een pay-off 'De zorg voor morgen begint vandaag'. Deze wordt op alle middelen geplaatst en op een bepaalde manier vormgegeven: in 2 kleuren, deels cursief, deels regular.

Vormgeving

Het concept van de vormgeving is 'middenin de samenleving'. Dit uit zich in de positionering van tekst vanuit het midden. Er wordt gewerkt met verschillende variaties. Bij de ontwikkeling is ingezet op optimale leesbaarheid en toegankelijkheid. De vormgeving betreft voornamelijk de omslagen en andere beeldbepalende uitingen. Bij het binnenwerk wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Rijkshuisstijl, waarbij wel aanpassingen zijn gedaan aan de leesbaarheid.

Kenmerken vormgeving:

 • De nadruk ligt op de typografie.
 • De Rijkshuisstijl kent een eenvoudige vlakverdeling. In iedere publicatie wordt vanuit het midden een verticale of horizontale as getrokken.
 • De meest opvallende elementen zijn: titel en subtitel, geclusterd in een tekstvlak ter grootte van ¼ van de publicatie. De plaats van dit tekstvlak staat vast en is strak tegen de middellijn of as geplaatst.
 • Er wordt altijd vanuit het midden gewerkt. De uitzondering zijn de smalle folders en de publieksfolders. Hier gebruiken we altijd de hele breedte (vanwege de positie in de schappen bij o.a. de huisarts).
 • Een tweedeling wordt doorgevoerd in de pay-off en titel (2 kleuren of 2 lettertypes - cursief en regular).
 • Plaatsing van alle tekst en beeld is vanuit het midden. Dit wordt consequent doorgevoerd.
 • Tekst is altijd linkslijnend.
 • Restruimte (witte ruimte) is belangrijk; er is geen noodzaak dit op te vullen!
 • Er wordt gebruik gemaakt van een grotere letter (10 pt).

Leesbaarheid

 • Er wordt gebruik gemaakt van een grotere letter (10 pt).
 • In verband met de leesbaarheid voor kleurblinden en slechtzienden wordt erop gelet dat kleuren goed met elkaar contrasteren. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een speciaal kleurenschema.
 • Er wordt geen tekst over foto's geplaatst.