Inloggen Account aanvragen

Rijksvastgoedbedrijf

Binnen de rijkshuisstijl maakt het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gebruik van een deelidentiteit. De rijksbrede huisstijl en de afspraken met het kerndepartement gelden hierbij als algemeen kader.

Doel van een eigen deelidentiteit is een herkenbare, consistente en eenduidige uitstraling. De richtlijnen voor de deelidentiteit gelden alleen voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf communiceert met uiteenlopende doelgroepen: de medewerkers, de markt, de overheid en de samenleving. Dat doet het Rijksvastgoedbedrijf via verschillende kanalen en met diverse middelen. De vormgeving van deze middelen staat beschreven in het huisstijlhandboek.