Inloggen Account aanvragen

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakt gebruik van een deelidentiteit. Doel van deze deelidentiteit is een herkenbare, consistente en eenduidige uitstraling. De rijksbrede huisstijl en de afspraken met het kerndepartement gelden hierbij als algemeen kader.

De richtlijnen voor de deelidentiteit gelden alleen voor het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf communiceert met uiteenlopende doelgroepen: de medewerkers, de markt, de overheid en de samenleving. Dat doet het Rijksvastgoedbedrijf via verschillende kanalen en met diverse middelen. De vormgeving van deze middelen staat beschreven in  onderstaand huisstijlhandboek.