Inloggen Account aanvragen

Blokkenpad marketingcommunicatie Rijksvastgoedbedrijf

Alleen voor de marketingcommunicatie (verkoop en transitie) voeg je een zogenoemd blokkenpad toe. Het blokkenpad versterkt de verbinding tussen beeld en inhoud. In de blokken staat de communicatieboodschap centraal. De tekst (boodschap) moet je daarom zorgvuldig kiezen.

Opbouw blokkenpad

Het blokkenpad bestaat altijd uit 1 groot blok en daarnaast 2 of meer kleine blokken. Om de grootte van de blokken te berekenen zijn de blokken opgedeeld in vierkante vlakjes. Deze vlakjes geven de verhouding weer tussen de 2 verschillende maten van de blokken. De lettergroottes en marges zijn afhankelijk van de maat van het blok en de informatiehiƫrarchie.

Opbouw van het blokkenpad in communicatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Het blokkenpad bestaat altijd uit 1 groot blok en daarnaast 2 of meer kleine blokken.

Opbouw blokkenpad

Positie blokkenpad

Afhankelijk van het communicatiemiddel plaats je het blok boven, onder, links of rechts. Het grote vlak is het uitgangspunt voor de marges om het blokkenpad heen.

Positie pijlen

De pijlen van de vlakken verbinden de tekst met de foto op de achtergrond. Het pijltje aan het laatste blok verwijst naar het beeld. Bij het plaatsen van het blokkenpad op een blauwe of witte achtergrond heeft het laatste blok geen pijltje.

De blokken in het blokkenpad in communicatie van het Rijksvastgoedbedrijf zijn verbonden door pijltjes.

Positie van de pijlen in het blokkenpad

Kleurgebruik blokkenpad

De primaire kleur hemelblauw wordt altijd toegepast in het blokkenpad op een witte ondergrond of op een ondergrond met beeld. Bij een blauwe ondergrond kun je voor de blokken kiezen uit de secundaire kleuren. Het secundair kleurpalet bestaat uit de kleuren oranje, bruin, mosgroen en donkergeel. Er worden geen kleurverlopen gebruikt. Ook gebruik je in een blokkenpad nooit 2 keer dezelfde kleur.

Varianten toepassing blokkenpad

Je kunt het blokkenpad op verschillende manieren toepassen. Het blokkenpad kan zowel staand als liggend worden toegepast. Je gebruikt minimaal 3 blokken. Maar je mag ook meer blokken gebruiken.

Tekst in blokkenpad

In de blokken zet je de communicatieboodschap. Dit vraagt om eenvoudige en korte teksten.

Het grote vlak geeft de kern van de boodschap weer. Dit kan zijn de titel, een onderwerp of het resultaat van een project. De kleine blokken geven een inhoudelijke verdieping. Bijvoorbeeld een extra duiding over project of werkwijze.

Voorbeelden van goed en fout gebruik van het blokkenpad in communicatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De losse blokken moeten samen ook weer een blok vormen.

Juist en onjuist gebruik van het blokkenpad

Vlakverdeling blokkenpad

De vlakverdeling is bepaald vanuit de rijkshuisstijl. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gekozen om bij voorkeur de horizontale vlakverdeling toe te passen in haar deelidentiteit.

Het staande blokkenpad dient te lijnen met de linker- of rechterkant van het blauwe lint (logo).

Voorbeelden van toepassing van het blokkenpad in combinatie met de vlakverdeling.

Vlakverdeling en het blokkenpad

Schrijfwijzer

De directe communicatie in de marketingcommunicatie vraagt om eenvoudige korte teksten om de boodschap optimaal te communiceren.

Aandachtspunten voor typografie

  • Gebruik titels alleen met een hoofdletter en niet in kapitalen.
  • Voorkom te veel leestekens. Gebruik ze alleen als het echt noodzakelijk is.
  • Gebruik bij de 1e regel van een opsomming geen dubbele punt. Het opsommingstreepje geeft voldoende verschil.
  • Gebruik een spatie tussen cijfers en m2.
  • Kopjes Rijksoverheid Sans Text Bold zijn bij voorkeur blauw.
Aandachtspunten voor typografie in communicatie-uitingen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Voorbeelden typografie