Inloggen Account aanvragen

Deelidentiteit Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Dat moet het Rijksvastgoedbedrijf laten zien in zijn handelen en in zijn communicatie.

Communicatie-uitingen bestaan uit woord, beeld en vorm. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is dit vertaald in een eigen 'visuele identiteit' ofwel huisstijl. Kenmerkende elementen in de huisstijl van het Rijksvastgoedbedrijf zijn kleur en beeld.

Voor de marketingcommunicatie (verkoop en transformatie) is het zogenoemd blokkenpad als element toegevoegd.

Richtlijnen

In het Huisstijlhandboek Rijksvastgoedbedrijf lees je welke uitgangspunten het Rijksvastgoedbedrijf hanteert en hoe je ze kunt toepassen. Het handboek beschrijft de huisstijl van het Rijksvastgoedbedrijf en licht deze toe met voorbeelden. Het handboek biedt houvast bij het vormgeven van interne en externe communicatiemiddelen (corporate) alsook voor marketing communicatiemiddelen (verkoop en transformatie). De huisstijl is van toepassing op alle communicatiemiddelen van de dienst.

Werkwijze

De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de rijkshuisstijl en de RVB-deelidentiteit.

Voor informatie, advies, vragen kun je een e-mail sturen naar postbusRVBhuisstijl@rijksoverheid.nl.