Inloggen Account aanvragen

Beeldrichtlijnen Rijkswaterstaat

De beeldrichtlijnen van Rijkswaterstaat gelden voor iedereen die beeld maakt of laat maken voor communicatiemiddelen in de huisstijl van Rijkswaterstaat. Het gaat daarbij om richtlijnen voor fotografie, illustraties en cartografie.

Het belang van een beeldtaal

Beeld verbindt vorm en inhoud. Het zorgt voor een eenduidige uitstraling in de communicatiemiddelen van Rijkswaterstaat. Naast de algemene rijkshuisstijlrichtlijnen voor beeld, heeft Rijkswaterstaat aanvullende richtlijnen voor fotografie, illustraties en cartografie.

Informatie over video lees je bij AV-middelen (film) Rijkswaterstaat.

Voorbeelden van goed beeldgebruik bij Rijkswaterstaat.

Voorbeelden van beeldgebruik van Rijkswaterstaat: fotografie, foto-impressie, infographic en cartografie

Beeldrichtlijnen