Inloggen Account aanvragen

Bouwborden Rijkswaterstaat

Bouwborden geven aan waar, met welk doel en tot wanneer er gewerkt wordt bij aanleg of onderhoud. 

Werkzaamheden wegen

De huisstijlrichtlijnen voor bouwborden bij werkzaamheden op of rond wegen in beheer bij Rijkswaterstaat zijn als volgt:

  • Bouwbord wegen

    Op het bouwbord staan het rijkslogo en het symbool voor werkzaamheden. In het witte vlak staan de aard en locatie van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld 'Verbreding A12 Utrecht-Veenendaal'. De tekst is publieksvriendelijk en begrijpelijk voor de weggebruiker. Dus maximaal 2 regels lang en zonder vakjargon. Daarna volgt het tijdstip waarop het project gereed is met maand- en jaaraanduiding. Het bord eindigt met de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke Informatielijn. Het formaat van het bouwbord wegen is 385 x 445,5 centimeter. Is de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur, plaats dan de kleinere variant van 192,5 x 222,8 centimeter.
Voorbeeld van een bord van Rijkswaterstaat dat wegwerkzaamheden aangeeft.

Bouwbord wegen Rijkswaterstaat

  • Kilometerborden

    Een kilometerbord bevat het symbool voor werkzaamheden en het aantal kilometers waarover de werkzaamheden vanaf die plek plaatsvinden.
Voorbeelden van borden van Rijkswaterstaat die de afstand waarover werkzaamheden plaatsvinden aangeven.

Kilometerborden Rijkswaterstaat

  • Bord einde werkzaamheden

    Het bord einde werkzaamheden bevat het rijkslogo, het symbool voor einde werkzaamheden, de tekst ‘Goede reis!’, de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke Informatielijn.
Afbeelding van een bord van Rijkswaterstaat dat het einde van werkzaamheden aangeeft.

Bord einde werkzaamheden Rijkswaterstaat

Werkzaamheden vaarwegen

Een bouwbord bij werkzaamheden op of rond vaarwegen in beheer bij Rijkswaterstaat bevat het rijkslogo en het symbool voor werkzaamheden. In het witte vlak staan aard en locatie van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld ‘Verruiming Julianakanaal’. De tekst is publieksvriendelijk. Dat betekent dat deze begrijpelijk is voor de vaarweggebruiker. Dus maximaal 2 regels lang en zonder vakjargon. Daarna volgt het tijdstip waarop het project gereed is met maand- en jaaraanduiding. Het bord eindigt met de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke Informatielijn.

Voorbeeld van een bouwbord van Rijkswaterstaat dat werkzaamheden aan vaarwegen aangeeft.

Bouwbord vaarwegen Rijkswaterstaat

Ons water

Hebben de werkzaamheden hoogwaterbescherming en/of waterkwaliteit tot doel? Voeg dan een extra plank toe aan het bouwbord met de slogan 'hier werken we aan ons water'.

Voorbeelden van bouwborden van Rijkswaterstaat met een extra onderbord 'Ons water'.

Links: bouwbord vaarwegen met extra plank 'Ons water'. Rechts: bouwbord vaarwegen met extra plank 'Ons water' bij een gelijkwaardig samenwerkingsverband

Typografie

Gebruik een beginkapitaal en plaats de resterende tekst in onderkast. Gebruik voor cijfers alleen tabelcijfers en geen mediaevalcijfers (uithangende cijfers). Alle tekst is verticaal gecentreerd. De grote leesafstand en de reflecterende ondergrond van bouwborden heeft invloed op de leesbaarheid van de tekst. Daarom zijn speciale lettertypen ontworpen voor bouwborden.

Samenwerkingsverband

Bij een samenwerkingsverband  op geheel gelijkwaardige basis kun je de samenwerkingspartners vermelden op een bouwbord. Vermeld maximaal 2 partners (tekstueel, zonder logo). Bij een samenwerkingsverband is géén sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. We vermelden daarom geen aannemers op bouwborden. Is er sprake van een gelijkwaardig samenwerkingsverband bij werkzaamheden aan de vaarweg? Dan wordt de uitvoering van het bord RO_lichtblauw.

Voorbeelden van bouwborden van Rijkswaterstaat in geval van samenwerkingsverbanden.

Links: bouwbord wegen met 1 samenwerkingspartner. Rechts: bouwbord vaarwegen met 1 samenwerkingspartner bij een gelijkwaardig samenwerkingsverband

Voorbeelden van bouwborden van Rijkswaterstaat bij samenwerkingsverbanden met meerdere partners.

Links: bouwbord wegen met 2 samenwerkingspartners. Rechts: bouwbord vaarwegen met 2 samenwerkingspartners bij een gelijkwaardig samenwerkingsverband

Opmaakbestanden bestellen

Leveranciers die in opdracht van Rijkswaterstaat een bouwbord laten maken, kunnen de opmaakbestanden bestellen via de website van Rijkswaterstaat.

Werk je bij Rijkswaterstaat en zoek je naar de werkwijze van de productie van bouwborden? Kijk dan op intranet. (Deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van Rijkswaterstaat.)

Hoort bij

  • Rijkswaterstaat