Inloggen Account aanvragen

Bouwborden Rijkswaterstaat

Op deze pagina vind je de huisstijlrichtlijnen voor de te gebruiken borden bij werkzaamheden op of rond wegen of vaarwegen in beheer bij Rijkswaterstaat.

Werkzaamheden wegen

Voor werkzaamheden op of rond wegen heb je te maken met de volgende borden:

 • Kilometerborden
 • Bouwbord

Welke borden je wanneer inzet, lees je hieronder.

Kilometerborden

Kilometerborden plaats je bij werkzaamheden die langer dan 3 kilometer zijn en langer dan 24 uur duren. Duren de werkzaamheden korter dan 14 dagen? Dan plaatsen we alleen de borden start en einde werkzaamheden. Heb je bijvoorbeeld te maken met werkzaamheden die 10 kilometer lang zijn, dan plaats je een bord start werkzaamheden met de tekst ‘nog 10 km’. Vervolgens plaats je de kilometerborden ‘nog 9 km’, ‘nog 6 km’ en ‘nog 3 km’ en je eindigt met het bord ‘Goede reis!’.  

Voorbeeld kilometerborden RWS 2018

Duren de werkzaamheden langer dan 14 dagen? Dan plaatsen we de hele serie kilometerborden. Kilometerborden plaats je om de 3 kilometer, gerekend vanaf het eindpunt van de werkzaamheden.

Voorbeeld van borden werkzaamheden start en einde hele serie RWS

De huisstijlrichtlijnen zijn als volgt:

 • Op de borden start en einde werkzaamheden staan het rijkslogo, de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke informatielijn.
 • In het witte vlak van het bord start werkzaamheden staat het symbool voor werkzaamheden en het aantal kilometers waarover de werkzaamheden vanaf die plek plaatsvinden.
 • In het witte vlak van het bord einde werkzaamheden staat het symbool voor einde werkzaamheden en de tekst ‘Goede reis!’.
 • Op het kilometerbord staat het symbool voor werkzaamheden en het aantal kilometers waarover de werkzaamheden vanaf die plek plaatsvinden.
 • Het formaat van de borden start en einde werkzaamheden is 120 x 150 centimeter en het kilometerbord is 90 x 120 centimeter.

Bouwbord wegen

Het bouwbord wegen geeft aan waar, met welk doel en tot wanneer er gewerkt wordt bij aanleg of onderhoud.

Een project of programma bepaalt naar eigen inzicht of er een bouwbord geplaatst moet worden. Afwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld of de werkzaamheden veel impact hebben of lang duren. Een bouwbord kan dus op zichzelf staan of in combinatie met de serie kilometerborden. Zo wordt onderstaand bouwbord met de tekst ‘Verbreding N35 Zwolle-Wijthmen’ geplaatst bij Zwolle, en wordt de serie kilometerborden geplaatst waar de werkzaamheden zijn.

De huisstijlrichtlijnen zijn als volgt:

 • Op het bouwbord staan het rijkslogo en het symbool voor werkzaamheden.
 • In het witte vlak staan de aard en locatie van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld 'Verbreding A12 Utrecht-Veenendaal'.
 • De tekst is publieksvriendelijk en begrijpelijk voor de weggebruiker. Dus maximaal 2 regels lang en zonder vakjargon.
 • Daarna volgt het tijdstip waarop het project gereed is met maand- en jaaraanduiding.
 • Het bord eindigt met de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke Informatielijn.
 • Het formaat van het bouwbord wegen is 385 x 445,5 centimeter.
 • Is de maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur, plaats dan de kleinere variant van 192,5 x 222,8 centimeter.
Voorbeeld bouwbord wegen RWS

Werkzaamheden vaarwegen

Bij werkzaamheden op of rond vaarwegen plaats je een bouwbord.

Bouwbord vaarwegen

Het bouwbord vaarwegen geeft aan waar, met welk doel en tot wanneer er gewerkt wordt bij aanleg of onderhoud.

Een project of programma bepaalt naar eigen inzicht of er een bouwbord geplaatst moet worden. Afwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld of de werkzaamheden veel impact hebben of lang duren.

De huisstijlrichtlijnen zijn als volgt:

 • Op het bouwbord staan het rijkslogo en het symbool voor werkzaamheden.
 • In het witte vlak staan aard en locatie van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld ‘Herstel leefgebied Groote Zaag’.
 • De tekst is publieksvriendelijk en begrijpelijk voor de vaarweggebruiker. Dus maximaal 2 regels lang en zonder vakjargon.
 • Daarna volgt het tijdstip waarop het project gereed is met maand- en jaaraanduiding.
 • Het bord eindigt met de afzender Rijkswaterstaat en het telefoonnummer van de Landelijke Informatielijn.
 • Het formaat van het bouwbord vaarwegen is 385 x 445,5 centimeter.
Voorbeeld bouwbord vaarwegen RWS

Samenwerking

Bij een samenwerkingsverband op geheel gelijkwaardige basis kun je de samenwerkingspartners vermelden op een bouwbord. Vermeld maximaal 2 partners (tekstueel, zonder logo). Bij een samenwerkingsverband is géén sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. We vermelden daarom geen aannemers op bouwborden. Is er sprake van een gelijkwaardig samenwerkingsverband bij werkzaamheden aan de vaarweg? Dan wordt de uitvoering van het bord RO_lichtblauw.

Voorbeeld bouwbord wegen met 1 samenwerkingspartner
Voorbeeld bouwbord samenwerkingsverband vaarwegen

Campagne ons water

Hebben de werkzaamheden hoogwaterbescherming en/of waterkwaliteit tot doel? Voeg dan een extra plank toe aan het bouwbord met de slogan 'hier werken we aan ons water'.

Voorbeeld bouwbord vaarwegen TEN-T logo rws

Europese Unie

Wanneer er sprake is van een project met subsidie van de Europese Unie (TENT-T), dan moet ook het logo van de subsidiegever op het bouwbord worden vermeld. Dit logo staat in het witte vlak onder de maand- en jaaraanduiding waarop het project gereed is.

Algemeen

Typografie borden

Gebruik een beginkapitaal en plaats de resterende tekst in onderkast. Gebruik voor cijfers alleen tabelcijfers en geen mediaevalcijfers (uithangende cijfers). Alle tekst is verticaal gecentreerd. De grote leesafstand en de reflecterende ondergrond van bouwborden heeft invloed op de leesbaarheid van de tekst. Daarom zijn speciale lettertypen ontworpen voor bouwborden.

Opmaakbestanden bestellen

Leveranciers die in opdracht van Rijkswaterstaat een bouwbord laten maken, bestellen de opmaakbestanden via www.rijkswaterstaat.nl/bouwborden.

Bouwbord Galecopperbrug

Bouwbord Galecopperbrug

Bouwbord Julianakanaal

Bouwbord Julianakanaal

Voorbeelden van bouwborden van Rijkswaterstaat

Hoort bij

 • Rijkswaterstaat