Inloggen Account aanvragen

Tekstrichtlijnen Rijkswaterstaat

Naast vorm en beeld is tekst een essentieel onderdeel van onze huisstijl. Zo dragen zorgvuldig geformuleerde kernboodschappen en onze doelgroepgerichte manier van schrijven bij aan uniformiteit en herkenning.

Schrijfwijzer

De Schrijfwijzer Rijkswaterstaat is dé huisstijlrichtlijn voor Rijkswaterstaatteksten. Je vindt er niet alleen richtlijnen voor spelling, maar ook voor tekstopbouw, taalgebruik en toon. Voor mensen met een visuele beperking is er een speciale screenreaderversie.

Uitgangspunten corporate communicatie

De boodschap die Rijkswaterstaat wil overbrengen, moet glashelder zijn en voor de doelgroep herkenbaar. De sleutel tot herkenbaar communiceren vind je in het document Communiceren bij Rijkswaterstaat doe je zo! waarin de uitgangspunten van onze corporate communicatie beschreven staan.

Kernboodschap Rijkswaterstaat

Van de 3 beleidsthema’s veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid en van onderliggende onderwerpen zijn kernboodschappen geformuleerd. Ze laten behalve het wat, ook het hoe en waarom (de maatschappelijke relevantie) van ons werk zien.

De algemene kernboodschap Rijkswaterstaat:

Werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Alle kernboodschappen staan op SharePoint Productie Communicatiemiddelen van Rijkswaterstaat, waar ze voor de gecontracteerde bureaus toegankelijk zijn. Medewerkers van Rijkswaterstaat vinden ze op intranet.